Björks Rostfria AB

Vår affärsidé är att tillhandahålla kundanpassade systemlösningar till kommuner, VA-verk och industri för rening av spill-, avlopps- och dricksvatten med hela funktionsentreprenader och egen tillverkning av ingående delar i rostfritt syrafast stål. Dessutom prefabricerar och monterar vi i samband med kundernas om- och nybyggnationer av befintliga verk.

Verksamheten vilar idag på två ben:
Björks Design and Prefabrication® som är entreprenadverksamhet med prefabricering i egen verkstad och slutmontage på arbetsplats. Vi tillverkar rör upp till diameter 1200 mm i rostfritt material med godstjocklek upp till 10 mm med våra automatiserade plasmasvetsar för rundskarvning och längsgående fogning. Björks Water Membrane Systems® som är projektering, tillverkning, leverans och montage av driftklara membranfilter- och membranbioreaktoranläggningar för beredning av vatten med processansvar. Vi har sedan starten för 30 år sedan levererat mer än 200 anläggningar till kommuner och industrier.

Membranfilterteknik:
Vid beredning av dricksvatten har beställare ofta önskemål om olika processteg för att: ta bort partiklar som naturligt organiskt material och färgade molekyler, ta bort järn- och manganjoner, ta bort mikroorganismer, skapa en mikrobiologisk barriär, avhärda vattnet, d v s minska vattnets innehåll av hårda joner, i första hand kalcium, samt att sänka dess alkalinitet, sänka vattnets innehåll av salter, t ex natrium-, klorid-, sulfat- och fluoridjoner till lämplig nivå eller ta bort andra föroreningar, såsom bekämpningsmedel, arsenik, bor eller uran. Utan undantag kan man göra alla dessa beredningssteg med membranfilterteknik från Björks Water Membrane Systems® och i de flesta fall på ett enklare och effektivare sätt än med konventionella metoder.

Har ni frågor om hur Björks Rostfria AB kan hjälpa er, kontakta Jonas Mårtensson: jonas@bjorksrostfria.se eller tel. 0175-25056. Se även www.bjorksrostfria.se