Björks Rostfria AB

Björks Rostfria AB tillhandahåller anläggningar i nära samarbete med beställare som skräddarsys efter kundens behov. Deras membranfilteranläggningar kan producera dricksvatten från Östersjöns havsvatten och de kan rena bort föroreningar som består av allt från uran, fluorid och kalk till virus och bakterier. De tillhandahåller förbehandling som tar bort humus och andra större partiklar med efterbehandling som ser till att det utgående vattnet kemiskt och smakmässigt passar kundens ändamål.

De tillverkar och levererar även membranbioreaktorer, MBR, för rening av avloppsvatten, lakvatten och liknande vatten. MBR kombinerar ett biologiskt reningsverk med ett membranreningsverk.
Björks membranfilteranläggningar är energisnåla. Vanligen drar de mindre energi än en jämförbar traditionell vattenreningsanläggning. Dessutom är de mycket självgående. Våra membranfilteranläggningar passar såväl de minsta som de största behoven och är mycket lätta att sköta.

De arbetar även med traditionella reningsverk, sedimentationsdammar och biologisk eller kemisk rening. De hjälper också gärna till att bygga ut eller bygga om befintliga verk oavsett teknisk applikation. De kan erbjuda anläggningar för samtliga behandlingstekniker utrustade med fjärrövervakningssystem för uppföljning och redovisning. Samtliga deras membranfilteranläggningar är kompakta och utformade på samma sätt. Det gör att kunskaper, kompetens och driftkostnader från en mindre anläggning är direkt överförbara till större anläggningar.

De tillhandahåller även pumpar, rör, ventiler samt styr- och reglersystem. Alla deras anläggningar och rördetaljer är i rostfritt, syrafast stål. Det gör att de är robusta, håller länge och är miljövänliga.