Rewalbi Miljlöteknik AB

Med spetskompetens och mångårig erfarenhet inom vatten- och avfallshantering behandlar och renar Rewalbi förorenat vatten från industriell sektor och infrastrukturprojekt.

Genom att tillämpa marknadens bästa tillgängliga teknologi för mobil vattenrening, skapar vi skräddarsydda lösningar för en hållbar hantering av smutsigt och förorenat vatten direkt på arbetsplatsen.

Med REWALBI TreatmentCenter i Gunnilse är vi Göteborgs enda konkurrensoberoende mottagningsanläggning för förorenat vatten. Den flexibla mottagaren som behandlar förorenat vatten från dagvattenledningar, oljeavskiljare, tvätthallar och annan industri.