AFRY, ÅF Industry AB

AFRY i korthet

AFRY har 17 000 anställda och omsätter 20 miljarder per år. Vi finns i över 40 länder och har kontor i hela Sverige.

AFRY erbjuder tjänster alltifrån specifika konsulttjänster till turn key projekt på fastpris och kan vara din partner i alla lägen. Vi är indelade i sex divisioner.

Den del av AFRY som är medlemmar i Vattenindustrin tillhör AFRY Advanced Automations inom Industrial & digital solution och vår främsta kompetens ligger inom el och automationslösningar.

Vi ligger i framkant när det gäller digitalisering och arbetar med ett antal kunder i Sverige idag som vill ligga i framkant. Inom AFRY har vi lång erfarenhet inom VA med processingenjörer & Infrastrukturingenjörer från våra olika Divisioner.

Fler och fler kunder efterfrågar service och support samt systemförvaltning och underhåll till sina system och anläggningar. AFRY har för detta byggt upp en infrastruktur och leveransförmåga att leverera service & support för de system som kunden baserar sin automationslösning på.

Genom utförda projekt har vi mer strategiskt använt oss av branschlösningar från de större leverantörerna påbyggda med utvecklade systemlösningar med bibliotek och anpassade applikationer.

Vi vill växa vår affär genom större åtaganden och då framför allt i samverkan med utvalda aktörer internt och externt.

Det här tror vi på och de största värdet för våra kunder är:

  • Vikten av att vi kan branschen då kunderna vill få fram mer information från sin process
  • Bästa totallösningen genom att vi är väl insatta i kundens behov
  • Korta beslutsvägar, där beslut tas nära kunden
  • Långsiktighet och kvalitét genom allt vi gör