HMS Industrial Networks

HMS – Hardware Meets Software

HMS Networks gör världen mer uppkopplad, produktiv och hållbar. Våra industriella kommunikationsprodukter gör det möjligt för miljontals maskiner som pumpar, robotar, frekvensomriktare och luftkonditioneringsutrustning att kopplas upp till olika typer av system — en nödvändighet för att möta framtidens krav på energieffektivitet och hållbarhet.

Vi är ett innovativt tillväxtföretag baserat i Halmstad, med 800 anställda i 18 länder.

Vi hjälper vattenindustrin att koppla upp sig – mot olika industriella nätverk eller molnlösningar för kontroll, övervakning och fjärråtkomst.

Ewon är ett av våra produktvarumärken som används för fjärrstyrning och åtkomst av maskiner. I vattenindustrin används den exempelvis för att övervaka vattenrening, klorhalter, och temperaturer. Datan visas i färdiga webbgränssnitt och man kan även få alarm och notifieringar när vissa nivåer nås.

Våra Anybusprodukter kopplar upp tusentals pumpar, motorstyrningar, tankar och andra maskiner över hela världen mot olika industriella nätverk för styrning och kontroll.