Enwa Water Technology AB

Enwa Water Technology erbjuder professionella vattenbehandlingslösningar, produkter och tjänster inom de flesta sektorer för branscher som industri, VA och fastigheter.

Enwa Water Technology är idag en ledande aktör inom vattenbehandling med över femtio år av erfarenhet och är representerat och aktivt i Norden. Sedan 2023 är Enwa också en del av specialistnätverket EnviroWater Group.

Tack vare tillhörigheten till EnviroWater Group så stärker Enwa Water Technology sin organisation ytterligare på den svenska marknaden via renodling av verksamheten och genom en konsolidering och överflyttning av personal från EnviroProcess Industry.

Genom nära samarbete med övriga bolag inom EnviroWater Group familjen, har kunder på den nordiska marknaden nu ett produkt- och tjänsteutbud som få aktörer inom vattenbehandlingsbranschen kan motsvara.