Feralco Nordic AB

Feralco Nordic AB tillverkar och marknadsför kemikalier för vatten- och avloppsrening till kommuner, pappers och massaindustri samt övrig industri. Feralco Nordic AB ingår i Feralco-koncernen sedan juli 2003. Moderbolaget Feralco AB är privatägt och ingår i Mellby Gård-koncernen.

Feralco är en ledande tillverkare av högkvalitativa kemiska produkter för vattenrening och för massa- och pappersindustrin. Vårt mål är att förse våra kunder med både traditionella och innovativa produkter för att nå optimal effekt i en rad applikationer, såsom dricksvattenrening, avloppsvattenrening, processvattenrening och i olika led i processen för framställning av massa och papper.

Företagets kärnverksamhet är att tillhandahålla oorganiska koagulanter för vattenrening. Tonvikten för vårt utvecklingsarbete ligger på att med modern återvinningsteknologi omvandla industriella sidoprodukter till högkvalitativa koagulanter. Vår vision är att kombinera detta med strategier för att ta fram nya, patenterade processer för att tillfredsställa de ständigt ökande kraven från modern industri.

I Feralco Nordic AB ingår också sedan 2020 Vattenresurs AB, som har en patenterad, effektiv och beprövad metod för behandling mot internbelastning av fosfor i övergödda sjöar och vattendrag.

Vill du veta mer? Se filmen: