SEEPEX Nordic A/S

SEEPEX är en världstäckande, ledande expert på pumpteknik. Våra excenterskruvpumpar, maceratorer och styrsystem används överallt där man behöver förflytta låg- eller högviskösa, frätande eller abrasiva media med låg pulsation – we keep everything flowing. Kunderna väljer oss eftersom de vet att de får välgenomtänkta, tillförlitliga och kostnadseffektiva lösningar.