HACH LANGE AB

Förutom att erbjuda praktiska lösningar för avloppsvatten, processvatten och dricksvatten fokuserar HACH även på hållbar utveckling inom området vattenanalyser. HACH har under de senaste åren lyckats med att kraftigt minska mängden råmaterial för våra kyvettester. De erbjuder även en avfallshanteringstjänst för våra kyvetter – detta system har skyddat miljön sedan 1978.