Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB är ett handels- och distributionsföretag med en ledande position i Norden för kemikalier och råvaror till industri, stat och kommun. Vi finns i alla nordiska länder med egna försäljnings- och logistikorganisationer. I Sverige bedriver vi verksamhet i Malmö, Borås, Frövi, Kalmar  och Stockholm och har lager och tankanläggningar på strategiskt viktiga orter i landet. Brenntag Nordic AB ingår i den tyska koncernen Brenntag med global verksamhet inom kemikaliedistribution. Brenntag-koncernen bildar ett unikt nätverk på 670 platser i 77 länder och har över 17 000 medarbetare spridda över hela världen.

Bland de tusentals special- och industrikemikalier vi har i vårt sortiment finns bl.a. ett mycket brett utbud av vattenreningsprodukter, filtermaterial, köldbärar- och frostskyddsprodukter.

English
Brenntag Nordic AB is a distribution company with a leading position in the Nordic countries for deliveries of chemicals to municipalities and industries. In Sweden we have offices in Malmö, Borås, Frövi, Kalmar and Stockholm and warehouses strategically placed in the country. Brenntag Nordic AB is a part of the German based Brenntag group that has global activities in the distribution of chemicals. Brenntag operates a unique global network with more than 670 locations in 77 countries and has more than 17 000 employees world wide.

Among the thousands of specialties and commodities in our product portfolio there is a broad range of water treatment products, filter materials and heat transfer fluids.