Christian Berner AB

Christian Berner är en av Nordens största företagsgrupper inom teknisk agenturhandel.

Nordisk koncern
Christian Berner AB ingår i Christian Berner Tech Trade som är ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag och har sedan företaget grundades 1897 samarbetat med internationellt välkända leverantörer. Vi levererar avancerad teknisk utrustning, komponenter och material samt erbjuder rådgivning, systemutveckling, installation och service utifrån kundens behov.

Experter på kundernas behov
Genom lång erfarenhet har vi samlat en gedigen kunskap som gör att vi kan säga oss vara experter på att tolka kundernas behov inom bl.a. vattenreningsprocesser. Det gör oss också till en viktig informationskälla för våra leverantörer. De ser gärna att vi är med i konstruktionsstadiet av produktutvecklingen för att säkerställa att resultatet motsvarar kundernas behov och krav.

Inom området Vattenbehandling så kan Christian Berner erbjuda ett brett sortiment av doseringspumpar samt lätthanterliga process-, fält- och labinstrument. De erbjuder även kundanpassade doserskåp för bekväm och säker dosering. Ett område inom vattenbehandling är anläggningar för UV-desinfektion och ozonoxidation samt ultrafilter.

Produkter och tjänster

  • Dricksvatten
  • Avloppsvatten
  • Processvatten
  • Slamhantering