SPIRAC AB

SPIRAC AB ingår i en global koncern med bolag i Australien, England, Holland och USA.

SPIRAC AB utvecklar och marknadsför hanteringsutrustning för i första hand slam och rens i avloppsreningsverk men även för sopanläggningar och pappersbruk. Kännetecknande för verksamheten har varit – och är – att skapa banbrytande produkter med egen profil. Med kunskapen som SPIRAC besitter kan bolaget möta en allt större efterfrågan inom exempelvis slamhantering.

SPIRAC är ett starkt varumärke och har alltsedan det introducerades år 1984 varit synonymt med den axellösa skruvtransportören och kommit att betraktas som marknadsledande då det gällt slam- och renstransportörer i många länder världen runt. Roterande starka, speciellt formade spiraler av stål är hjärtat i SPIRACs produkter. Kundernas krav har med tiden utvecklats till att alltmer efterfråga system- och funktionsleveranser. SPIRACs koncept bygger därför på att tillfredsställa dessa behov. Enligt detta koncept levererar SPIRAC nyckelfärdiga projekt för silosystem med slamutmatning i glidramsutförande. Som alternativ till detta kan slamutmatning ske med transportörer, s.k ”levande botten”. Silosystemen kundanpassas och levereras som rektangulära eller cirkulära silos.

SPIRACs patenterade vertikaltransportörer för slam-, bioavfall och pellets m.m. har blivit mycket uppskattade för sin prestanda och långa livslängd. SPIRAC har ett antal referenser med transportörsystem, vissa av dem har levererats med över 20 meter långa vertikaltransportörer. Med ovan nämnda produkter har SPIRAC erfarenheter från mer än 10 000 levererade installationer för slam från kommunala och industriella reningsverk, samt pappersbruk i hela världen. Läs mer om SPIRAC:s produkter på www.spirac.se