Vattenindustrin – en viktig del i ett större sammanhang

 

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är ledstjärnan för Vattenindustrins arbete. Styrelsemedlemmen Torbjörn Petterson förklarar hur viktigt det är att allt branschorganisationen och medlemmarna gör måste svarar mot målen.

– ”Om man har de målen framför sig känns arbetet mer betydelsefullt och man inser att man ingår i en större sammanhang. Vi levererar inte bara effektiva pumpar utan är del i en global process”.

För Torbjörn Pettersson, försäljningschef på Zander & Ingeström, är resonemanget enkelt och självklart. Ingen klarar att förse omvärlden med rent vatten på egen hand. Men tillsammans kan branschen lösa de utmaningar som finns. Och för att klara det måste man kunna träffas på neutral mark, där målet är större än den egna plånboken. Då krävs en stark branschorganisation.

– ”Vattenindustrin samlar alla de företag som behövs för att producera rent vatten och det känns väldigt bra att vi nu fått ett namn som talar om vad vi gör. Nu ska vi alla kraftanstränga oss för att informera om vårt uppdrag och hur vi arbetar för en bättre värld”, säger Torbjörn.

Ökad attraktionskraft
Torbjörn Pettersson konstaterar att Vattenindustrins attraktionskraft måste öka för att man ska klara framtida rekryteringsbehov. I det sammanhanget är det viktigt att sätta in varje enskilt arbetsmoment i ett större perspektiv. Vi arbetar för bättre miljö och en renare värld. I slutänden handlar det om rent vatten till kommande generationer.

– ”Unga människor som står inför sitt yrkesval måste får den bilden klar, då blir vi mer intressanta. Jag tror också att det blir lättare att locka kvinnor om vi kommunicerar bredare”, säger Torbjörn.

Industri lockar
Att Varim nu blir Vattenindustrin förmedlar även att det finns fler kunder än kommunerna. Både det faktum att rent vatten är något som produceras, samt att det finns industrikunder som har strikta krav på rening av sitt processvatten, ökar intresset för verksamheten.

– ”Jag tror att ordet ’industrin’ har en lockelse för vissa personer. Det breddar och öppnar upp”, säger han med ett skratt.

Torbjörn refererar till ett antal kända fall där vattentäkter förorenats och människor druckit förorenat vatten. Det visar på sårbarheten och problemet med att garanter rent vatten. Oavsett vems felet är måste situationen löses och rent vatten levereras till befolkningen.

– ”Allas rätt till rent vatten är lagstadgat. Och därför känns det som ett otroligt viktigt uppdrag att hjälpa till med den frågan. Vi drar alla vårt strå till stacken. Nu måste vi också hjälps åt att föra budskapet vidare”, avslutar han.