Vattenindustrin – alltid redo när krisen kommer

 

Ibland behövs en ögonöppnare för att omvärlden ska inse betydelsen av förhållandevis självklara saker. Inom många områden, däribland rent vatten, var pandemin en sådan. Plötsligt stod det faktum – att rent vatten måste produceras – klart för politiker och beslutsfattare.

– ”För Vattenindustrin som branschorganisation har det inneburit ett uppsving. Tillgången till rent vatten är en av de kritiska faktorerna i all krisberedskap och för att säkra tillgången behövs vår gemensamma kompetens. Det blev väldigt tydlig”, berättar Johan Modén, VD på Feralco Nordic AB och styrelseledamot i Vattenindustrin.

Johan konstaterar att det kommit flera positiva saker ut ur krisen. Livsmedelsverket kallade i februari 2020 till ett brett möte för att säkerställa tillgången till kemikalier och övriga produkter som behövs vid framställningen av rent vatten

– ”Styrkan vi har som branschorganisation med att samla så många olika verksamheter blev nu ännu tydligare. Vi representerar alla de aktörer som behövs, från konsulter via ingenjörer till pumptillverkare och kemister”, säger Johan.

Tydligt uppdrag
Att branschorganisationen nu bytt namn till Vattenindustrin hoppas Johan dessutom ska innebära att fler förstår vad de arbetar med och vilka utmaningar de står inför. Ungdomar som ska göra sitt yrkesval kan för lite om vattenproblematiken, både inom Sverige och globalt menar han.

– ”Vi ser ett uppvaknande, även om det går långsamt. Vår verksamhet rymmer alla centrala frågor, både miljö, hållbarhet och krisberedskap. En av våra uppgifter är att kommunicera det i större utsträckning. Och det har vi lättare att göra med ett namn som står för sig självt.”

En av organisationens huvuduppgifter är att hjälpa unga medarbetare vidare i karriären, att skaffa kompetens och bygga egna nätverk. Vattenindustrin ska vara en kunskapsförmedlare som man vänder sig till för att lösa problem. Johan berättar stolt över den nya hemsidan som ska bli navet i kunskapsspridningen. Att gå till vattenindustrin.se för att hitta relevant information som just du behöver, just nu, är en målsättning som jag tror vi kan uppnå med ganska enkla medel. Kompetensen finns inom Vattenindustrin och vi jobbar hårt på att få den mer synlig.

En annan viktig funktion är att vara ett neutralt bollplank där man kan lyfta branschgemensamma frågor och driva dem mot politiker och beslutsfattare. Tillsammans är man en viktig kraft att förhålla sig till.

– ”Det blir tydligare och tydligare hur viktiga vi är för samhället. Nästa hot mot samhället kan mycket väl handla om tillgången till rent vatten. Giftiga kemikalier i ett av de stora vattenverken är bara ett av många tänkbara scenarier.”

– ”Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel och jag upplever att medvetenheten om det har ökat under pandemin och framför allt att det krävs insatser från många olika håll för att garantera tillgången”, avslutar Johan.