Rutinerad ledamot till Vattenindustrins styrelse

Samverkan, ökad medvetenhet hos allmänheten och kompetensförsörjning är några av de frågor som ligger Vattenindustrins nya ledamot Stefan Indahl varmt om hjärtat.

Stefan Indahl har mångårig erfarenhet från både vatten- och avloppsindustrin samt arbetet med branschorganisationer. Han har dessutom själv varit med och startat branschorganisationer.

– Den samlade kraften är oerhört viktig inom alla branscher. Vattenindustrins verksamhetsmål och seriositet som en aktör att räkna med, tilltalade mig och därför vill jag vara en aktiv del av organisationen. Därtill representerar vi en unik bransch och är en viktig aktör för utvecklingen framåt, förklarar Stefan Indahl.

Stefan hoppas att Vattenindustrin ska kunna medverka till att nödvändiga investeringar genomförs och att allmänhetens förståelse för dessa ökar, något som kräver en stor portion ansvarstagande och mod.

– Samlad branschexpertis har gjort bedömningen att vi står inför stora investeringar från idag och ett par decennier framåt. Det är viktigt att behoven av dessa investeringar blir allmänt kända, säger han.

För att komma ikapp underhållsskulden på Sveriges vatten- och avloppssystem skulle investeringarna årligen behöva uppgå till 23 miljarder kronor enligt undersökningar från Svenskt Vatten. Idag beräknas investeringar göras på endast 16 miljarder. Det som inte blir åtgärdat i år läggs på nästkommande år.

– Det gäller att alla berörda aktörer krokar arm nu för att vi ska få mer för pengarna. Jag ser gemensamma insatser som det enda sättet för oss att fortsättningsvis få ha ett rent och friskt dricksvatten. Det är vårt viktigaste livsmedel och ligger i allas intresse, fortsätter Stefan Indahl.

Politisk enighet
Det finns en politisk stor enighet om nödvändiga investeringar men för att ta Vattenindustrins påverkansarbete till nästa nivå tror Stefan att synergier är nyckeln till framgång.

– Flera branschorganisationer driver motsvarande frågor, bland annat inom byggsektorn. Vi måste kunna snegla på varandra och skapa bättre samordning och fler samarbeten. Det är viktigt att vi samverkar mellan organisationerna eftersom vi har gemensamma mål.

Att säkra framtidens kompetens är en högaktuell fråga för både industrin och byggsektorn. Stefan tror att utbildningarnas utformning är en del av lösningen och att de kan ge positiva attitydförändringar till vissa yrken redan längre ned i åldrarna.

– Vatten är livsviktigt, det vet alla. Branschen behöver nyfikna människor för att klara de vardagliga inslagen av kreativitet och egna initiativ. Erbjudandet från oss i branschen är brett och utvecklingspotentialen i alla roller är oändlig. Det gäller både genom kontinuerlig teknisk utveckling och i lösningsorienterat teamwork.

– Till Vattenindustrins verksamheter behöver vi alla former av kompetens. Givetvis behövs excellent forskning, attraktiva utbildningar och skickliga hantverkare. De investeringar vi har framför oss är viktiga och förutsätter ett samspel mellan kompetensområdena. Vi måste försäkra oss om yrkesskicklighet i alla led. Tillsammans kan vi arbeta för att utbildningar i alla nivåer ska ha tillgång till den senaste tekniken för att tidigt fånga upp unga talanger. Först då tror jag vi råder bot på kompetensbristen, avslutar Stefan Indahl.