Kompetensförsörjning och samverkan

– Ledord för ny styrelseledamot i Vattenindustrin

Att attrahera nya kompetens och öka den internationella samverkan är centrala frågor för Vattenindustrins nya styrelseledamot John Skantze. Därtill krävs både upprustning och modernisering på flera håll vilket är bidragande orsaker till att han tackat ja till uppdraget.

– För mig är Vattenindustrin en given organisation att var medlem i men också en spännande organisation med mycket på gång som jag vill vara med och påverka, berättar John Skantze.

Flera frågor ligger John extra varmt om hjärtat, däribland kompetensförsörjningen, en utmaning han tror kan lösas genom att modernisera både arbetssätt och företagskulturer.

– Vi behöver få in bra människor i branschen, det är en stark drivkraft hos mig. Unga talanger måste se vilken otroligt häftig bransch det här är och att vi tillsammans verkligen har möjlighet att rädda vår planet. För att attrahera dem måste vi vara moderna arbetsgivare och synas i rätt kanaler, säger John Skantze.

Till vardags arbetar John på Hydropress Huber AB, marknadsledande inom silning, filtrering och slambehandling till reningsverk, ett arbete som ger honom både stor förståelse för branschen och för kundperspektivet.

– Det är viktigt för hela den svenska vattenindustrin att vi har en gemensam plattform att verka inom för att främja branschen. Vi på Vattenindustrin ska vara en parallell organisation till Svenskt Vatten där 100% av våra kunder är anslutna, säger John.

Sverige står inför sin tids största upprustningsbehov av VA-systemen för att kunna fortsätta tillgodose vattentillförseln i hela landet. Även om tekniken att rena vatten är känd sen århundraden beräknas investeringsbehoven uppgå till 23 miljarder kronor årligen.

– Idag har vi möjlighet att rena nästan allt ur vattnet och få rent vatten ut i våra sjöar och vattendrag igen. Tekniken finns och fungerar redan idag och det är först när investeringarna är gjorda som vattnet blir renare. Vi behöver inte mer teknikinnovation eller forskning om dagens utmaningar, vi behöver samverkan och beställarkompetensen att genomföra investeringarna nu, menar John.

John tycket att branschen är på rätt väg och att allt fler börjar inse att rent vatten måste få kosta men det finns mycket arbeta kvar att göra. Att snegla på de nordiska grannländerna kan vara en väg framåt.

– Norrmännen har förvisso mycket att lära av oss tekniskt sett men vi kan lära oss effektiva upphandlingsprocesser av dem. Idag har vi alla ett nationellt synsätt och jag tror vi måste lära mer av varandra internationellt för att vi ska lösa våra utmaningar, avslutar John Skantze.