”Jag vill se fler förebilder och mer samverkan”

I våras gick Veidekke med i Vattenindustrin och kort därefter valdes deras Affärs- och verksamhetsutvecklingschef Anna Engdahl in som ny ledamot i styrelsen. Hon hoppas kunna bidra med nya insikter, ett helhetstänk och till ökad dialog mellan aktörer, utifrån sin erfarenhet från Bygg och Anläggning.

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsföretag. I projektportföljen ingår bland annat om- och tillbyggnation av reningsverket Himmerfjärdsverket i Grödinge.

– Det var i samband med ett projekt tillsammans med Syvab som vi insåg att vi hade mycket att bidra med i projekt avseende nybyggnad och renovering av reningsverk i och med vår kompetens inom bygg och anläggningar, vilken vi även tror kan komma VA-branschen till nytta. Därför ansökte vi om medlemskap i Vattenindustrin, för att komma närmare branschen och öka vår förståelse för den, berättar Anna Engdahl.

Veidekke och Anna Engdahl känner redan att de fått valuta för sitt medlemskap, den korta tiden till trots.

– Jag har fått mycket uppdaterad kunskap och insikter kring branschen och de tekniker som finns och används. Veidekke är en spelare i ett stort sammanhang och vi behöver förståelse för hur de andra aktörerna agerar för att vi tillsammans ska hjälpa kunden på bästa sätt. När vi förstår hur, vilken och när en viss teknikleverantör vill ha information för att leverera den bästa lösningen uppstår en win-win-situation för alla, förklarar Anna Engdahl.

– Dessutom är Vattenindustrins webbinarium uppskattade inslag och mycket lärorika för alla medlemmar.

Inom Vattenindustrin hoppas Anna kunna bidra med erfarenhet av samverkan i stora projekt och driva på för ökad dialog mellan aktörerna i branschen.

– I Vattenindustrin lär vi känna varandra och öka vår förståelse för varandra. Därefter tar vi kontakterna med oss för att involvera de bästa samarbetspartnerna i varje projekt och på så sätt kunna leverera den mest innovativa och lönsamma lösningen till kunden. Vattenindustrin har ett hållbarhetstänk där vi genom kunskap och kontakter jobbar mot gemensamma mål kring hållbarhet, miljö och kvalité, säger Anna Engdahl.

Vill se mer praktik och förebilder
Annas intresse för teknik tog fart ordentligt under gymnasietiden och hon tror att både praktik och sommarjobb är ett bra sätt att attrahera ny arbetskraft.

– För mig var första sommarjobbet en ögonöppnare och då jag verkligen förstod vilken häftig och inspirerande bransch bygg- och anläggningssektorn är. Om vi skapar fler praktikplatser och tjänster som unga kan utföra tror jag vi kan fånga upp teknik- och byggintresset hos många tidigare, säger Anna Engdahl.

Även förebilder är viktigt för framtida kompetensförsörjning och Anna har själv haft många goda föredömen men lyfter fram en kvinnlig ledare som fick henne att börja och stanna i branschen vilket hon fortfarande är tacksam för. Hon tror att ökad inkludering, jämställdhet och mångfald skapas genom att låta arbetet genomsyra alla verksamheter, överallt.

– Vi måste visa upp bredden inom branschen och rikta oss till 100% av de tillgängliga på arbetsmarknaden. Ett sätt kan vara avidentifierade ansökningar i rekryteringsprocessen, utbildningar på flera språk och förbättrad arbetsmiljö. Allt är möjligt och alla behövs, avslutar Anna Engdahl.