Pandemin gav oss möjlighet att ompröva Vattenindustrins vision och mission

 

”På ett sätt kan man säga att pandemin har spelat oss i händerna. Digitaliseringsprocessen har fått en skjuts framåt och det har öppnat upp för nya och effektivare arbetssätt. Det passar väl i tid med förnyelsen av Varim och namnbytet till Vattenindustrin”, berättar Erik Malmberg VD på Malmberg.

Som styrelsemedlem i Vattenindustrin har Erik många tankar och funderingar kring hur en effektiv branschorganisation ska fungera och vilken funktion den har. För de unga, som är nya i branschen, kan medlemskapet bli ett sätt att bygga nätverk och skapa kontakter. Det finns en möjlighet att hitta sin egen väg till kunskap och lära sig om regelverk och praxis omgärdar branschen.

– ”Hela VA-Sverige befinner sig i en spännande och omdanande tid. Idag talar alla om hållbarhet, och det är naturligtvis både behjärtansvärt och helt nödvändigt. Det är det övergripande budskapet i FN:s 17 globala utvecklingsmål och en ledstjärna för oss alla. Men det är viktigt att det går att bryta ner till våra faktiska jobb i vardagen, så det inte fastnar på en flumnivå. Här är Vattenindustrin som branschorganisation viktigt för att ge utrymme och möjlighet att diskutera övergripande begrepp och vad de innebär i praktiken”, säger Erik.

Bred kompetens inom organisationen
En utmaning för Vattenindustrin är att den samlar många olika verksamheter med olika intressen. Det leder till att det ibland kan vara svårt att föra konkreta diskussioner. Vad som intresserar pumptillverkare behöver inte vara lika viktigt för konsulter. Samtidigt som det är en utmaning ger det också en styrka till Vattenindustrin.

– ”Vi är en bred organisation, men det är också vår styrka. Genom att vi representerar hela vattenindustrin kan vi bilda en stark röst mot beställare. En viktig uppgift för oss är att arbeta för enklare och effektivare upphandlingar, som inte avbryts av mer eller mindre relevanta skäl”, säger Erik.

Trots att mycket går att göra digitalt poängterar Erik vikten av det fysiska mötet och fördelen att sitta runt samma bord. En branschorganisation skapar ett andrum där man kan ventilera sina problem utan syfte att göra affärer och sälja. Man kommer till möten för att lära sig och utbyta erfarenheter.

– ”Sen kan det naturligtvis leda till affärer i ett senare skede, men det är inget primärt syfte. Vi arbetar alla för vattnets bästa och det skapar en avspänd och atmosfär”, avslutar Erik.