Hej Eric!

Berätta, vem är du?
Eric Rosenström heter jag och jobbar som teknisk säljare/processingenjör på Feralco Nordic. Som person är jag energisk och gillar att träffa nya människor samt gillar problemlösning. Egenskaper som kommer mig väl till gagn i min yrkesroll.

Varför arbetar jag inom VA?
Att arbeta inom VA var för mig inget aktivt val då jag faktiskt inte studerat något som hade en direkt koppling till branschen. Jag valde ett företag som enligt mig påvisade de egenskaperna jag sökte hos en arbetsgivare, värderingar samt utvecklingsutrymme.

Så för mig är snarare frågan varför jag stannar i VA? Mitt svar på den frågan är att branschen är i konstant utveckling samt att inget uppdrag är det andra likt, vilket jag trivs mycket bra med då det gör att jag därmed konstant utvecklas. En annan aspekt är att jag med min arbetsinsats aktivt kan vara med och påverka vår miljö och hållbara framtid. Varje avloppsreningsverk har en recipient som tar emot det renade vattnet och varje dricksvattenverk har en råvattenkälla.

Våra sjöar och hav är av otrolig betydelse och VA branschens uppdrag står i direkt anslutning till hur dessa påverkas.