Eric Rosenström är Teknisk Säljare hos Feralco Nordic.

”Jag arbetar med applikation av kemikalier vilket gör att mina arbetsuppgifter är otroligt varierande, men med ständigt fokus på att motverka utsläpp av oönskade ämnen till naturen.”

 

Vad har du för utbildning?
– Civilingenjör industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola.

Varför har du valt att arbeta inom VA?
– Jag valde aldrig specifikt att arbeta inom just VA, jag är en av de många som av slumpen hamnade inom branschen. För mig har anledningen till att stanna kvar varit möjligheten till att direkt kunna påverka vår miljö genom att lösa problem tillsammans med mina kunder.

Berätta om det jobb du har idag!
– Jag arbetar med applikation av kemikalier vilket gör att mina arbetsuppgifter är otroligt varierande, men med ständigt fokus på att motverka utsläpp av oönskade ämnen till naturen. Ena dagen är det uppstartsmöten inför byggnation av reningsverk där jag supportar med min kunskap gällande kemikaliernas funktion. Nästa dag består arbetet av att på kemisk väg förbättra effekten på någon specifik funktion. Oavsett vad den specifika arbetsuppgiften den dagen är så är det alltid optimering av kemikalieförbrukning som är målet. Med andra ord, rätt produkt på rätt plats och använd på rätt sätt.