Ladda ner

Vattenindustrins fokusgrupp för upphandlingsfrågor har tagit fram guidleines och stöd för upphandling som underlättar vid upphandling inom VA-branschen. Syftet är att förbättra marknaden utan att försämra konkurrensen.

Här kan du ladda ner dokument, guidelines & rekommendationer:

Ladda ner dokumentet genom att högerklicka på filen och sedan ”Spara länk som…”

Du hittar mer information och material om dokumenten ovan på Svensk Byggtjänst eller Teknikföretagen, samt SKR för ALOS 05.

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!