2023 går mot sitt slut och på många håll summerar vi just nu året. Läs Jesper Hess, Head of Sales på Kamstrup AB, reflektioner över företagets första år som medlemmar i Vattenindustrin:

”2023 håller på att avslutas och det finns mycket att reflektera över. Det har varit ett intensivt år där vi haft glädjen att ha mycket att göra tillsammans med våra kunder. Men, det har också varit vårt första år som medlem i Vattenindustrin.

Vi har deltagit i alla våra gemensamma möten och vi har dessutom engagerat oss i flera fokusgrupper, bl.a. digitalisering, som ligger oss varmt om hjärtat. Sen har vi också varit med på årets största och viktigaste evenemang i vattensverige, Vatten2023. Ett synnerligen lyckat evenemang där vi bara har positivt att säga.

Vi kommer fortsätta förvalta förtroendet att vara medlem i Vattenindustrin där vi vill utöka engagemanget genom att även involvera oss i fokusgrupperna Hot & Säkerhet och Klimatneutralt VA. Vi ser nätverkandet och kompetenserna inom föreningens alla medlemsföretag som oerhört värdefullt. Detta ger oss förståelse för alla steg i processerna mot rent vatten. Ytterligare är föreningens initiativ med akademin mycket viktig, det är här vi har våra framtida arbetskamrater.

Vi ser fram emot ett innehållsrikt 2024 med många möjligheter till personliga möten och insiktsfulla framträdanden mellan medlemmar och våra gemensamma kunder, vattensverige. Vi önskar att Vattenindustrin fortsätter på inslagen väg med fokusgruppernas arbete, ett intensifierat samarbete med akademien och mot att bli Svenskt Vattens naturliga part för att diskutera och utveckla oss i att möta framtidens krav – rent vatten år alla.”

Jesper Hess, Head of Sales, Kamstrup