Maria Lennerman, Försäljning/Upphandlingsansvarig, Swed Handling AB

Swed Handling är en kemikaliedistributör som säljer flytande och fasta kemikalier till industri, kommun/landsting, färggross etc. Vattenindustrin tog en pratstund med Maria Lennerman, Försäljning/Upphandlingsansvarig, Swed Handling.

Berätta om Swed Handling!

”Swed Handling är en kemikaliedistributör med huvudkontor och lager i Norrköping, kontor och lager i Gävle, kontor och lager i Björketorp samt försäljningskontor i Malmö. Swed Handling är ett familjeägt företag sedan starten 1994, har ca 75 anställda och omsätter ca 600 miljoner. I företaget finns även dotterbolaget Kemiverken i Skänninge. Verksamheten utgörs av försäljning av flytande och fasta kemikalier till industri, kommun/landsting, färggross etc. Företagspolicyn är att leverera rätt produkter, i rätt tid med hög servicegrad och hög flexibilitet. Vi har ett starkt miljöengagemang och är gärna i framkant vad gäller ett aktivt miljötänk och minimerad skadlig miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2000 för kvalitet samt ISO 14001:2004 för miljö. Vi levererar kemikalier i förpackningsstorlekar från 1 liter upp till bulkleveranser med tankbil. Produktsortimentet består av bland annat syror och baser, salter, lösningsmedel och specialkemikalier för exempelvis vattenrening, fordon och VVS.”

Varför valde ni att bli medlemmar i Vattenindustrin?

”Som leverantör av vattenreningskemikalier, så tycker vi att det är viktigt att vi är medlemmar i Vattenindustrin. Vi tycker det viktigt att träffa fler i branschen, dela erfarenheter och skapa förtroende för våra kunder.”

Vad anser du vara Vattenindustrins viktigaste uppdrag?

”Att samla flera aktörer i branschen för att tillsammans sprida budskapet hur viktigt det är med rent vatten.”

Vilka frågor brinner ni på ert företag extra mycket för?

”Vi brinner lite extra för kvalité-, miljö- och hållbarhetsfrågor, då vi som leverantör av kemikalier anser det viktigt att vi visar att vi tar vårt ansvar i dessa frågor.”

Vad vill ni bidra med till Vattenindustrin?

”Vi delar gärna erfarenheter med kollegor i branschen för att tillsammans jobba framåt.”

Swedhandling.com