Wibax är en familjeägd kemikalieleverantör och nya medlemmar i Vattenindustrin. Vi tog en pratstund med Sofia Stark, Sales Manager Water Treatment, om vad de brinner för lite extra och vad de anser vara Vattenindustrins viktigaste uppdrag.

Berätta om Wibax!
– Wibax är ett familjeägt företag som grundades 1986. Vi är en kemikalieleverantör som säljer, köper in, processar och distribuerar flytande kemiska produkter och biooljor till basindustrin främst inom Norden. Wibax huvudkontor och produktion ligger i Piteå. Runt om i Sverige, Finland, Estland och Norge finns terminaler och kontor strategiskt placerade. För närvarande arbetar 300 personer inom Wibax och 2022 omsatte koncernen ca 2 900 miljoner kronor.

Vad löser ni för utmaning för era kunder?
– Wibax vinnande strategi är full kontroll över hela leveranskedjan från producent till slutkund; från sjö- och landtransporter, tankterminaler till produktion, försäljning och kundvård. I vårt logistikbolag har vi över 65 egna tankbilar. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt nya lösningar med en inriktning som ger effektivare processer hos kunden, bättre totalekonomi och lägsta möjliga miljöpåverkan.

Medlemskapet i Vattenindustrin är ett naturligt steg efter en strategisk satsning bland annat på egenproducerade vattenreningskemikalier.
– Vi ser ett stort värde i den samlade kompetensen Vattenindustrin har. Wibax gör en strategisk satsning på att utöka produktionen av egenproducerade produkter och i det är vattenreningskemikalier en viktigt del. Ett konkret exempel är vår nya produkt WiALG (aluminiumsulfat i granulatform) som introducerades på marknaden våren 2023. Vår satsning på fler vattenreningskemikalier gör att vi ser ett värde att utöka vårt nätverk bland kunder och leverantörer.

Vad anser du vara Vattenindustrins viktigaste uppdrag?
– Att sprida kunskap om vårt viktigaste livsmedel, vatten! Att också belysa och jobba med utmaningar inom VA-branschen och på så sätt kunna påverka utvecklingen i branschen framåt är viktigt. Kunskapsutbyte, inspiration och samarbeten är viktigt för att möta framtidens utmaningar och säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Utöver ambitionen att möta marknadens behov av en helhetslösning för kemikalie- och biooljehantering, från inköp till lagerhållning och distribution till deras kunder i Norden, brinner Wibax extra mycket för hållbarhetsfråga.

-Vi har också alltid hållbarhet i fokus. En del i det är vårt tuffa miljömål att vi från och med 2030 ska ha en 100 procent elektrifierad fordonsflotta och vara egenförsörjande med hållbar el, från en egen energikälla, som dessutom ska vara ny. Vi ska bygga en egen laddinfrastruktur och tillföra effekt motsvarande det våra egna el-lastbilar förbrukar. Vi spänner bågen och tar ansvar för vår miljö och tanken om ett helt cirkulärt upplägg på riktigt tung trafik tror vi oss vara bland de första med i branschen.

Vad vill ni bidra med till Vattenindustrin?
– Det är naturligt för oss att vara med i fokusgruppen Kemikalier och där dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper.

Utöver satsningen på WiALG (aluminiumsulfat i granulatform) planerar Wibax för en helt ny produktionsanläggning i Skelleftehamn.

– Där kommer vi att kunna ta fram fler vattenreningsprodukter som är efterfrågade både av kunder som är i behov av vattenkemi men även för basindustrin som papper- och massabranschen, gruvnäringen och batteriindustrin, avslutar Sofia.

Läs mer på Wibax.com.