Rewalbi behandlar och renar förorenat vatten från industriell sektor och infrastrukturprojekt. Med bästa tillgängliga teknologi för mobil vattenrening, skapar Rewalbi skräddarsydda lösningar för en hållbar hantering av smutsigt och förorenat vatten direkt på arbetsplatsen.

I samband med entreprenad- och infrastrukturprojekt uppkommer ofta stora mängder smutsigt och förorenat vatten. I de fallen där vattnet inte tillåts rinna direkt ut i naturen, samlas det i bästa fall upp för transport till en behandlingsanläggning. En lösning som är dyr, resurskrävande och miljömässigt påfrestande. För detta vill Rewalbi skapa hållbara lösningar.

Nicklas Lokander, VD, REWALBI Miljöteknik AB

Varför är valde ni att bli medlemmar i Vattenindustrin?

– Vi valde att bli medlemmar för att belysa en annan del av vattenindustrin. När vi renar vatten i fält har vårat renade vatten en direkt påverkan på ett flertal av representerade företag eller anläggningsägare i nätverket, därmed vill vi bidra med att utbilda om vad som händer i fält och kunna påverka framtida kravställningar för utsläpp till dagvatten eller annan recipient. Vi hanterar också avfall från både spill- och dagvattensystem, där kan vi också se utmaningarna som industrin står inför.

Vad anser du vara Vattenindustrins viktigaste uppdrag?

– Vattenindustrins viktigaste uppdrag är att jobba med att hjälpa myndigheter att fatta rätt beslut i sakfrågor och tillgodose medlemmarnas intressen.

Vilka frågor brinner ni på ditt företag extra mycket för?

– Vår absoluta drivkraft är att behandla vatten vid källan och driva utvecklingen av digitalisering av rapportering, drift, övervakning, förfrågan och order av våra mobila vattenreningsanläggningar.

Vad vill ni bidra med till Vattenindustrin?

– Vi är en aktör med en annan infallsvinkel avseende vattenindustrin än vad många andra medlemmar har. Vi har också med oss en tydlig koppling till den privata sektorn och tyngre industri.

Något ytterligare du vill dela med dig av?

– Vi är ett expansivt och ungt bolag med stora planer om framtiden, vi kommer expandera vår verksamhet framförallt i Norden. I tillväxt är det uppenbart att tillgången till intresserad och driftig personal är en utmaning. En väg fram kan vara samarbete med yrkeshögskolor, detta för att säkerställa vattenindustrins framtida existens.

Läs mer på Rewalbi.se