Uniwater är en nordisk koncern med dotterbolag specialiserade på VA-lösningar och vatteninfrastruktur.

Deras fokus är att förena och utveckla bolag inom olika delar av VA-branschen. Tillsammans har deraa dotterbolag en bred kunskapsbas vilket ger en ökad förståelse för våra kunders behov och utmaningar.

Ambitionen är att bli den ledande aktören inom VA-infrastruktur i Norden genom fokus på specialisering, samverkan och strategiska förvärv. Vi vill bidra till hållbara lösningar genom att utveckla infrastruktur för vattnets kretslopp i samhället.

Vi hälsar dem varmt välkomna och passade på att ställa Fredrik Jonsson, VD, några frågor.

Varför är valde Uniwater att bli medlemmar i Vattenindustrin?

-Vi har växt kraftigt de senaste åren och ska strategiskt fortsätta med tillväxt i Sverige och de övriga nordiska länderna. Vi jobbar idag inom ett flertal affärsområden där vi har många specialister och kompetens samlade. Vi och branschen behöver lyfta upp vattenfrågorna till våra beslutsfattare för att påvisa de stora framtida behov som föreligger i infrastrukturen för vatten och avlopp. Därför ser vi Vattenindustrin som en bra sammanslutning i detta arbete.

Vad anser du vara föreningens viktigaste uppdrag?

-Branschen behöver ha ett gemensamt synsätt hur vi kommunicerar de frågor och utmaningar som branschen och samhället står inför kommande år. Vi behöver tillsammans påverka såväl politiska organisationer som de kommunala bolagen. Vattenindustrin skall vara den självklara partnern vid exempelvis utformningen av nya lagar och regler, vid alla frågor kring vattnet i samhället samt inom forskningsfrågor. Vidare står branschen inför ett generationsskifte där mycket kompetens dräneras kommande år. Nya medarbetare skall fylla det behov som uppstår och där branschen aktivt behöver marknadsföra vattenfrågorna och dess positiva hållbarhet.

Vilka frågor brinner ni inom Uniwater extra mycket för?

-Inom Uniwater så brinner vi för att tillsammans göra fler och bättre affärer. Vi vill ge bättre kunskap i våra kundrelationer, gemenskap med Uniwaters bolag och hög kvalitet i våra projekt och produkter. Som person så brinner jag extra för hållbarhetsfrågorna i branschen och även i samhället som helhet. Det vill vi även skall genomsyra synsättet hos Uniwaters anställda inom och även i vår externa verksamhet.      

Vad vill ni bidra med till föreningen?

-Vi kan bidra med kompetens kring specifika frågor inom de områden där Uniwaters olika bolag verkar. Utformning och genomförande av långsiktig branschpåverkan kan vi bidra med tillsammans med Vattenindustrins övriga medlemmar.

Vattenindustrin hälsar Uniwater välkomna! Läs mer om Uniwater här.