Björn Hellström,Business Developer Advanced Automation, AFRY

AFRY är nya medlemmar i Vattenindustrin. Vi tog en pratstund med Björn Hellström, Business Developer Advanced Automation hos AFRY, om vad de anser vara Vattenindustrins viktigaste fråga och den nya membrantekniken.

Berätta om AFRY!
– AFRY arbetar utifrån de sex divisionerna Infrastructure, Industrial & Digital Solutions, Process Industries, Energy, Management Consulting och AFRY X, med 19,000 globala experter spridda över kontor i ett 40-tal länder. Inom vattenhantering är vi involverade på olika sätt i flera stora projekt, som nya Käppala, Stockholm Vatten- och Avfalls projekt i Henriksdalsberget och flytten av Bromma reningsverk för att nämna några, där vi samverkar med produktleverantörer och andra involverade parter. I min grupp Advanced Automation, är vi ca 700 personer i Sverige. Vi har lång erfarenhet av att designa och leverera automationssystem för vatten- och avloppsanläggningar. I val av system är vi i grunden leverantörsoberoende och oftast styrda av slutkundens preferens av fabrikat på system.

Varför valde ni att bli medlemmar i Vattenindustrin? 
– En kollega i branschen tipsade oss att vara med i Vattenindustrin. Vi är certifierade partners med de stora aktörerna och vi får mycket värdefull input från dem. För oss är det viktigt att hålla kontakt med marknaden.

Vad anser du vara Vattenindustrins viktigaste fråga?

MBR (membranteknik) kan Reningsverket rena större mängder vatten och vattnet som släpps ut klarar med marginal de utsläppskrav som gäller nu.

– Jag tycker att man ska möta digitaliseringsförändringen i samhället på ett intelligent sätt. Det genom att införa smarta lösningar. Vi vill vara med och driva den digitala transformationen framåt och en viktig del på den resan är att det sker i dialog och samverkan.

Vilka frågor brinner ni på AFRY extra mycket för? 
–  Vi tror på långsiktighet, kvalitet och att stötta kunden i att få information från sin process. Marknaden går mot att fler kunder efterfrågar service och support samt systemförvaltning och underhåll till sina system och anläggningar, vilket vi kan erbjuda i Sverige och Danmark där vi har heltäckande serviceorganisationer. Andra nycklar för framtiden tror vi är cybersäkerhet, simuleringar och digitala tvillingar.

– Som affärsutvecklare inom automation brinner jag personligen mest för effektivisering i stort och smått. Det är vad vår automationskunskap går ut på, att effektivisera. Det kan vara högt och lågt, att inte slösa på resurser genom energianvändning och att rena till bra kvalitet och effektivitet i alla led.

Vad vill ni bidra med till Vattenindustrin?
– Jag tror vi kan bidra på många plan med våra experter från olika delar inom AFRY. Ett spännande exempel är att vi befinner oss långt fram när det gäller kunskapen om den nya membrantekniken (MBR) och har en djup förståelse för den nya rengöringsprocessen. Med MBR kan reningsverket rena större mängder vatten och vattnet som släpps ut klarar med marginal de utsläppskrav som gäller nu. Membrantekniken är mer yteffektiv. Det gör att man kan flytta in all rening i berget vid Henriksdal utan att öka bassängvolymen. Reningsverket kommer att vara indelat i separata linjer, som fungerar som flera parallella reningsverk. Kraftförsörjningen kommer från två håll och reservkraft finns att tillgå. Den nya tekniken möjliggör att rena bort mikroplaster och är så långt gången att vi ska kunna ta bort läkemedelsrester, det är vi stolta över. Verket står väl rustat inför framtida miljökrav.

 

Läs mer om AFRYs lösningar inom vattenhantering här.