HMS Networks är nya medlemmar i Vattenindustrin. HMS, som står för Hardware Meets Software, skapar produkter som gör det möjligt för industriell utrustning att kommunicera och dela information. Vi tog en pratstund med Sofia Egertz, Account Manager, om vad de brinner för lite extra och vad de anser vara Vattenindustrins viktigaste uppdrag.

Berätta om HMS Networks!

– HMS står för Hardware Meets Software och är ett ICT-företag som kommer från Halmstad. Vi skapar produkter som gör det möjligt för industriell utrustning att kommunicera och dela information. Vi bidrar till en mer uppkopplad värld där vi ser till att industriell utrustning som robotar, vattenpumpar, styrenheter, luftkonditionering m.m. kan kommunicera med sin omgivning. HMS har kontor i 18 länder, huvudkontoret ligger i Halmstad där vi också har produktion. Våra varumärken är Anybus, Ewon, Intesis och Ixxat.

Med HMS Networks produkter kan deras kunder komma åt värdefull information, förhindra downtime, koppla upp enheter trådlöst och använda sig av fjärrhantering samt fjärrstyrning.

– Genom att komma åt värdefull information kan våra kunder öka sin produktivitet och hållbarhet, vilket också leder till kostnadsbesparingar. Inom vattensektorn används våra produkter exempelvis till att övervaka vattenrening, klorhalter och temperaturer. Datan visas i färdiga webbgränssnitt och man kan även få alarm och notifieringar när vissa nivåer nås. Vi kopplar upp tusentals pumpar, motorstyrningar, tankar och andra maskiner över hela världen mot olika industriella nätverk för styrning och kontroll.

Varför valde ni att bli medlemmar i Vattenindustrin?

– Som ett innovativt företag i framkant ser vi det som en självklarhet att värna om vår miljö. Vi vill vara med och bidra för en bättre planet och då känns ett medlemskap i Vattenindustrin som rätt väg att gå. Genom att samarbeta med företag som har liknande syn kan vi tillsammans påverka för en hållbar vattenhantering.

Vattenindustrins viktigaste uppdrag anser Sofia vara att göra fler medvetna om hur enkelt det kan vara att spara vatten på såväl företags- som samhällsnivå .

– Genom små ändringar kan vi tillsammans göra stor skillnad för vår viktigaste naturresurs. Medlemmarna i Vattenindustrin har tillsammans en enorm bank av kunskap och erfarenheter som vi gärna delar med oss av.

Vilka frågor brinner ni på ditt företag extra mycket för?

– Vi fokuserar på att minska vårt klimatavtryck där vår påverkan är som störst, ersätta fossil energi och material till förnybara alternativ samt kompensera resterande utsläpp som ännu inte har eliminerats. Våra klimatsmarta produkter är en del av lösningen då de gör det möjligt för våra kunder att öka sin energieffektivitet och minska sina koldioxidutsläpp.

Vad vill ni bidra med till Vattenindustrin?

– Vi vill dela kunskap och erfarenheter om hur digitalisering på olika sätt kan bidra till hållbara vattenresurser. Vi vill även hjälpa till att göra fler företag medvetna om Vattenindustrin och de viktiga frågor som organisationen och dess medlemmar aktivt arbetar med!

Läs mer på Hms-networks.com >>