Aqua Robur Technologies som levererar lösningar för övervakning av dricks-, spill- och dagvattensystem är nya medlemmar i Vattenindustrin. Vi tog en pratstund med VD Niklas Wicén om hur man bäst möter utmaningar och teknisk innovation kan spela en avgörande roll för att minska vattenläckagen.

Berätta om Aqua Robur Technologies!
– Vi levererar lösningar för övervakning av dricks-, spill- och dagvattensystem. Vi erbjuder teknisk hårdvara för datainsamling och mjukvara för visualisering, vilket gör det möjligt att hämta data från alla delar av nätverket, även i områden där det saknas elektricitet eller fiberanslutning. Genom våra lösningar ger vi våra kunder kontroll över statusen på deras vattensystem och möjliggör för faktabaserade beslut gällande underhåll, reparationer eller utbyggnad. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att gå från reaktivitet till proaktivitet, vilket leder till tids- och kostnadsbesparingar samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar miljö.

Varför valde ni att bli medlemmar i Vattenindustrin?
– Det är lättare att möta utmaningarna i branschen genom samarbete. Vi tror att vårt medlemskap i Vattenindustrin kommer att ge oss en unik möjlighet att vara en del av en starkare och mer sammanhållen röst för en hållbar vattenhantering.

Foto: Kasper Dudzik. Härryda 2022-08-18. Aqua Robur levererar teknik för vattenledningsnätet till Härryda vatten och avfall.

 

Vad anser du vara Vattenindustrins viktigaste uppdrag?
– Vattenindustrins viktigaste uppdrag bör vara att främja en hållbar vattenhantering samt belysa samhällsnyttan med ökande investeringar inom branschen.

Vilka frågor brinner ni på ert företag extra mycket för?
– Vi behöver bli bättre på att ta hand om vårt vatten. En av de stora utmaningarna idag är att många av våra vattensystem är gamla och i behov av uppdateringar. Vi arbetar för att sänka trösklarna för systemägare och göra det enklare för dem att få kontroll på sin VA-infrastruktur. En annan fråga som vi brinner för är att minska vattenläckagen och därmed minska förlusterna av vatten. Vi tror att teknisk innovation kan spela en avgörande roll i att lösa dessa problem och vi arbetar hårt för att utveckla lösningar som kan hjälpa till att säkra en effektiv och hållbar vattenhantering för framtiden.

Vad vill ni bidra med till Vattenindustrin?
– Vi vet att det pågår flera förändringsprocesser inom vattenindustrin och vi vill visa att det inte krävs mycket för att påbörja arbetet med att framtidssäkra VA-systemen. Vi tror också att det är viktigt att sprida kunskap och medvetenhet om vattenhanteringens betydelse och vill ta en aktiv roll i diskussionerna om branschens framtid.

Läs mer om Aqua Robur Technologies här.

Foto: Kasper Dudzik. Härryda 2022-11-08. Aqua Robur levererar teknik för vattenledningsnätet till Härryda vatten och avfall.