Vi är mycket glada att nu vara en del av Vattenindustrin och med det nätverk av ledande aktörer inom VA-branschen som samlas där” säger Robert Bjursten, vd på Hydria Water.

”Det är en viktig plattform att vara med i och påverka branschens utveckling och förutsättningar där vi också verkar på. Vi ser fram emot att gemensamt driva frågor som utvecklar och utmanar dagens arena för att i slutändan skapa bästa möjliga förutsättningar för vår försörjning, tillvaratagande och återställande av vatten med samhällets framtida behov i fokus, avslutar Robert”

Vill ni vet mer om Hydria Water och komma i kontakt med dem så kan ni kontakta Vd Robert Bjursten eller försäljningschef Philip Carlsson alt. tel.033-23 67 27.