Vattenresurs är nya medlemmar i Vattenindustrin för i år och erbjuder en effektfull metod för att behandla övergödda sjöar och binda fosfor. Kunderna är framför allt kommuner och Länsstyrelser med den viktiga uppgiften att uppfylla EU:s vattendirektiv fram till 2027, men även någon stugägarförening som vill rena sin sjö. Vi tog en pratstund med Göran Andersson, marknadschef, om den ackumulerade skulden i sjöarnas botten som Vattenresurs åtgärdar.

Göran Andersson, marknadschef, Vattenresurs.

Berätta om Vattenresurs och er verksamhet!

– Vattenresurs fokuserar på att behandla övergödda sjöar, vilket är ett vanligt problem i Sverige med cirka 100 000 sjöar. På 1960- och 70-talen hade vi installerat vattentoaletter i Sverige, men inte hunnit med att uppdatera vattenreningen i samma takt. Gamla avloppsverk har därmed orsakat utsläpp av näringsämnen som framför allt fosfor, och dessa ämnen ligger kvar i sjöarna och orsakar övergödning. Vi har arbetat hårt för att stoppa utsläpp, men har nu fått insikten om att det inte räcker. Det finns en ackumulerad skuld i sjöarnas botten som vi åtgärdar. Vattenresurs använder samma kemi som i dagens mycket effektiva vatten- och avloppsreningsverk till att binda fosfor i sjön vilket ger en snabb förbättring av vattenkvalitén.

Hur fungerar er behandlingsmetod, och vilka resultat har ni sett?

– Vi behandlar sjöar från ungefär maj till november, när vattnet är tillräckligt varmt för att kemikalierna ska fungera effektivt. Vi lägger störst fokus på de djupare delarna av sjöarna där fosfor har ackumulerats. Först genomförs en sedimentanalys för att dosera rätt, det är a och o för en lyckad behandling. Själva metoden är lite som att måla med roller. Vi använder en 15 meter bred bom på våra båtar som sänks ner i sedimenten där fosfor är koncentrerad och vi navigerar med hjälp av GPS för att säkerställa att vi behandlar rätt områden. Resultaten är omedelbara och sjöarna visar snabb förbättring inom bara några dagar efter behandling. Det räcker med en behandling, näringen binds för gott. Vi kan med dokumentation säga att vår metod fungerar. Sedan 2020 har vi renat mellan 70-80 ton fosfor, vilket kan jämföras med dagvattenanläggningar som kanske binder ett tiotal kilon för miljonbelopp. Med vår åtgärd får man mest pang för pengarna, vår åtgärd ger mest effekt per krona.

Hur påverkar er behandlingsmetod miljön, djur- och växtlivet i sjöarna?

– Vår behandlingsmetod har en mycket liten påverkan eftersom vi fokuserar på de djupare delarna av sjöarna som ofta är syrefattiga och där botten saknar djur- och växtliv. Syftet med vår behandling är att återställa sjöarnas ekosystem och en normal näringsnivå, vilket resulterar i klarare vatten, ökat siktdjup och mer vegetation på sjöbotten tack vare att solljus når ner.

Varför valde ni att bli medlemmar i Vattenindustrin och vad anser du vara Vattenindustrins viktigaste frågor?

– Det var naturligt för oss att bli medlemmar i Vattenindustrin eftersom vi är ett dotterbolag till Feralco Nordic (medlemsföretag i Vattenindustrin), som tillverkar de kemikalier vi använder i vår verksamhet. Vårt arbete är direkt kopplat till vatten- och avloppsindustrin. Vad gäller Vattenindustrins viktigaste frågor och uppdrag, så anser jag det vara en påminnelse om varför vi renar vatten. Jag är biolog och min utgångspunkt är sjön och miljön, vikten av att hålla våra sjöar rena kan ibland tappas bort lite i tekniksnacket. Vårt vatten är en del av ett kretslopp och det måste vara rent hela vägen från vattentäkt till recipient för att inte förstöra för oss själva. Det finns mycket teknik och praktiska saker att fundera kring, men det finns väl ingen miljöinsats som är så viktig som den miljöinsats man håller på med inom VA-verken. Vi sopar upp från de äldre verken och jordbruk, åtgärdar gamla synder. Generellt har vattenkvaliteten förbättrats avsevärt sedan de sämsta tiderna på 60-70-talen tack vare effektiva vattenreningsverk, men vi har fortfarande en lång väg att gå. Det är en viktig insats för miljön och samhället. En påminnelse om varför vi renar vatten tillsammans med frågan om återinvesteringar i föråldrade ledningsnät som läcker anser jag vara viktigast.

Våren 2023 kom Handbok för åtgärder mot internbelastning, en ny handbok om övergödning i sjöar och vattendrag med anledning av internbelastning (när sjöar läcker näring från sedimenten) som ska ge stöd för att bättre förstå omfattningen av problemet och när åtgärder behövs.

Läs mer på Vattenresurs.se.

Billy Dahlberg, Vattenresurs, vid en av många guidningar som Vattenresurs har ombord sina båtar för intresserad allmänhet, denna gång på Övre Milsbosjön i Dalarna.