Vattenindustrin står inför ett generationsskifte. Samtidigt finns ett mycket stort investeringsbehov i VA och utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare. Sammantaget innebär detta att vi inte bara behöver ersätta de som går i pension, vi behöver också attrahera fler och nya typer av kompetenser. För att locka unga att välja en karriär inom vatten lanserar Vattenindustrin ett Internship program som kommer att sträcka sig över sommaren 2024.

Vattenindustrins Internship Program syftar till att attrahera unga till en bransch som är fylld med spännande möjligheter inom många områden, från tekniska utmaningar till stora samhällsfrågor.

– Vi tror att detta är ett mycket spännande sätt att upptäcka möjligheterna med en karriär inom vatten. Deltagarna får under några sommarveckor 2024 arbeta på olika medlemsföretag för att få uppleva så mycket at en bransch som arbetar med allt från tekniska utmaningar till stora samhällsfrågor, säger Matilda Jirblom, utredningsingenjör inom vatten och avlopp på Ramboll i Malmö och ordförande för Vattenindustrins fokusgrupp NextGen som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor.

I programmet medverkar flera av Vattenindustrins medlemmar från olika typer av verksamheter, så som konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling, vilket ger en unik inblick i flera olika delar av branschen.

Utöver besök på företagen för föreläsningar, studiebesök, case studies och workshops kommer deltagarna gemensamt att arbeta med en projektuppgift som under detta första år är Klimatförändringar & Klimatanpassning – utmaningar för VA-branschen. Resultatet kommer presenteras på Vattenindustrins Forum24 den 19 november 2024 i Stockholm.

– Det är av största vikt att lösa kompetensförsörjningsfrågan och säkra lärande mellan generationer. Vi ser fram emot att genom Vattenindustrins Internship Program låta erfarenhet och nya idéer mötas, säger Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare Vattenindustrin.

Välkommen till en sommar du sent ska glömma när du doppar dina tår i vår industri!

Fakta

Vattenindustrins Internship Program är betalt och kommer att pågå veckorna 24-25 samt 32-33 under sommaren 2024. Programmet riktar sig till studenter som påbörjat sin universitetsutbildning med en inriktning som efterfrågas inom Vattenindustrin. Sammantaget kommer 4 studenter att erbjudas plats i Vattenindustrins Internship Program 2024.

Det går bra att anmäla intresse redan nu. Urvalsprocessen sker under vårvintern 2024.

Intresseanmälan att delta i urvalsprocessen & läs mer här >>

Foto: Shutterstock/Eric Cote