För att locka fler att välja en karriär inom vatten har Vattenindustrin bjudit in studenter på högskole- eller yrkeshögskolenivå att söka ett Internship Program som sträcker sig över sommaren 2024. Antalet ansökningar till Vattenindustrins allra första Internship Program överträffade alla förväntningar.

Vattenindustrin står inför ett generationsskifte. Samtidigt finns ett mycket stort investeringsbehov i VA och utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare. Sammantaget innebär detta att vi inte bara behöver ersätta de som går i pension, vi behöver också attrahera fler och nya typer av kompetenser. För att locka unga att välja en karriär inom vatten lanserar Vattenindustrin ett Internship program som kommer att sträcka sig över sommaren 2024. Ansökningsperioden stängde den 10 mars och antalet sökande överträffade förväntningar.

– Eftersom det är första gången visste vi inte hur stort intresset skulle vara och vi är överväldigade av den positiva responsen, vi trodde aldrig vi skulle få så många ansökningar!, säger Matilda Jirblom, utredningsingenjör inom vatten och avlopp på Ramboll i Malmö och ordförande för Vattenindustrins fokusgrupp NextGen som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor.

I programmet medverkar Vattenindustrins medlemsföretag från olika typer av verksamheter, så som konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling, vilket ger en unik inblick i flera olika delar av branschen. Deltagande företag 2024 är Ramboll, Uniwater, Veidekke och Xylem.

– Nu följer utmaningen med att välja kandidater. Vi hoppas förstås att samtliga ska finna sin väg till vår spännande och viktiga bransch, säger Jenny Riit, Business Development Manager på Xylem som är ett av de deltagande företagen 2024 och styrelseledamot i Vattenindustrin.

Vattenindustrins Internship Program är betalt och kommer att pågå veckorna 24-25 samt 32-33 under sommaren 2024. Programmet riktar sig till studenter som påbörjat sin universitetsutbildning med en inriktning som efterfrågas inom Vattenindustrin. Sammantaget kommer 4 studenter att erbjudas plats i Vattenindustrins Internship Program 2024.

Läs mer om Vatteindustrin Internship Program här >>