Anette Seger kommer senast från rollen som chef för Rambollkoncernens internationella verksamhet Water. Förutom internationell erfarenhet har hon även över 25 års erfarenhet av den svenska marknaden och är ordförande för branschorganisationen Vattenindustrin med samlad kompetens för framtidens vatten.

”Nu ser jag fram mot att ansluta till Ramboll Sverige i rollen som vd. Med en bred bakgrund inom flera olika delar av svensk industri och mina erfarenheter från Ramboll Water tror jag att jag kan bidra dels med en förståelse för marknaden i Sverige och dels med internationella perspektiv och förmågan att samarbeta över landsgränser”, kommenterar Anette Seger.