De senaste åren som burit med sig pandemi, stora störningar i de globala distributionskedjorna och krig på nära håll i Europa har visat på vikten av att ett samtal hela tiden förs om vårt viktigaste livsmedel. Den 29-30 november 2022 arrangerar Vattenindustrin för första gången ett forum för framtidsfrågor inom vatten.

 

Utöver behovet att samtala om hur vi tryggar drift och leverans av de komponenter som behövs för att säkerställa vårt livsviktiga dricksvatten måste vi också prata om vårt klimat kopplat till vatten och det faktum att trots att det behöver investeras 460 miljarder i VA avbryts många upphandlingar helt i onödan.

”Nya förutsättningar som klimatförändringar, pågående förtätning av våra städer, kompetensbrist, ökade behov av digitalisering och automatisering och inte minst civilförsvar vid geopolitisk oro ställer höga krav på VA-branschen. Det är därför viktigt att hela branschen arbetar tillsammans för att lösa frågorna.” säger Anette Seger, ordförande Vattenindustrin.

Pandemin har i stor grad påverkat hur vi arbetar, möts och gör affärer och förstärkt behovet av ett nytt branschforum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus.

Vi är produkt- och systemutvecklare inom ett av världens viktigaste områden, att behandla och leverera vatten. Vi besitter mycket kompetens i HUR vi skall lösa de specifika utmaningarna och det är inte förrän ett avloppsrenings- eller vattenverk har investerat i och installerat en lösning som vattnet blir renare och säkrare. Många gånger känns vägen dit onödigt lång, krokig och dyr. Nu vill vi bidra till att öka medvetenheten hos politiker och beslutsfattare om VAD som kan och behöver göras.” säger John Skantze, Vice ordförande, Vattenindustrin.

Vid Vattenindustrins forum 2022 kommer fokus att ligga på följande tre utmaningar som belyses ur olika aspekter genom korta talks och fördjupande samtal där flera led inom Vattenindustrin angriper en gemensam utmaning.

  • Hot och säkerhet
  • Hållbara upphandlingar
  • Kompetensförsörjning till branschen

Vattenindustrin tog 2021 sitt nya namn och går nu vidare med att faclitera dessa, för medlemmarna, akuta frågorna att samtala om.

Vattenindustrin är en branschförening för alla verksamma inom vattenindustrin. Vi står inför stora investeringsbehov och utmaningar i branschen. Det innebär nya frågeställningar där vi som förening och våra medlemsföretag har mycket att bidra med.”, säger Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare för Vattenindustrin.

Vattenindustrins forum arrangeras den 29-30 november 2022 på Posthuset i Stockholm.

 

Kontakt

Joachim Jämttjärn
Generalsekreterare
Vattenindustrin
+46 (0)8 782 08 41
info@vattenindustrin.se

Om Vattenindustrin

Vattenindustrin grundades 1967 och är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat. Som branschorganisation tydliggör vi medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Vattenindustrins kansli finns hos Teknikföretagens Branschgrupper.