Med hjälp av relining med Aarsleffs flexibla foder är det möjligt att på ett enkelt sätt bilda nya självbärande rör i de gamla rören. I och med det nya samarbetet blir det lättare för HSB:s bostadsrättsföreningar i norra Stockholm att renovera utslitna rör i sina fastigheter.

Många bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och kommuner står inför omfattande renoveringsbehov av sitt fastighetsbestånd. Beroende på val av metod för renovering av avloppsystemen kan tidsåtgång och kostnad skilja väsentligt. Det nya samarbetsavtalet mellan Aarsleff och HSB innebär ett stärkt kunderbjudande med fokus på kompletta, kvalitetssäkrade och effektiva lösningar för alla kunder i Norra Stor-Stockholm.

Läs om Aarsleff ingår samarbete med HSB Norra Stor-Stockholm i sin helhet här