Vattenindustrins medlem Hydropress Huber har lanserat ett spel för barn och andra personer som inte är i branschen, ska kunna få med sig det viktiga budskapet att spola rätt. Spelet kan användas via exempelvis ett studiebesök på ett reningsverk, VA konferens, spridning via LinkedIn och mycket mer.

De ger kommuner, reningsverk och andra VA organisationer chansen att använda spelet i deras forum som ett redskap för att attrahera barn och unga, men även vuxna om den viktiga kunskapen att spola rätt, men också visa att VA-branschen är ”modern” och hänger med i digitaliseringen.

Så in och spela på hjalpossrensa.nu. Hur många poäng kan du få? Kanske hamnar du högst upp på deras score board?