Jesper Hess, Försäljningschef i Sverige för Kamstrup, är ny ledamot i Vattenindustrins styrelse. Vi ställde några frågor till Jesper om hur han ser på sin roll i styrelsen och vad han brinner mest för inom vatten.

– Kamstrup är medlemmar i Vattenindustrin för att vara en aktiv del i en branschorganisation som aktivt arbetar med vår viktigaste gemensamma resurs, vatten. Föreningen bidrar till att vi på Kamstrup får en bättre förståelse för alla processteg inom vattenbehandling, utanför det specifika område vi själva verkar inom. Föreningen erbjuder oss att utöka vårt professionella nätverk. Här kan vi dela med oss och tar lärdom av andra medlemmars erfarenheter och insikter, både direkt och i våra uppskattade forum. Att vara medlem i Vattenindustrin gör oss till en bättre leverantör, tillsammans med våra medlemskollegor.

Jespers engagemang i Vattenindustrin sträcker sig längre tillbaka än hans tid hos Kamstrup:

– Jag har haft förmånen att vara styrelsemedlem sedan tidigare och det är med stor glädje jag nu får möjligheten att återkomma. Jag hoppas mina erfarenheter från branschen kan fungera som komplement till mina styrelsekollegor, både inom systemförståelse och digitalisering.

Vad anser du vara Vattenindustrins viktigaste uppdrag?

– Vattenindustrin är vattenbranschens stora tillgång som kompetensbank i befintliga processer genom att vi kontinuerligt inför ny bättre teknik. Vi har förmånen, att delvis, kunna ha insikt i och kanske förutse vilka nya teknologier eller applikationer som tas till marknaden. Det är hos våra medlemmar som utvecklingen sker. Detta är konkurrensens fina bidrag.

Vilka frågor brinner du extra för?

– Digitalisering och den gröna omställningen. Nyttja våra resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt genom fatta våra beslut på fakta och data.

Om framtiden för Vattenindustrin säger Jesper:

– Vattenindustrin är sparringpartner till Vattenhuvudmännen. Studerar man Svenskt Vattens rapport Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp så blir behovet att hitta långsiktiga och effektiva lösningar på våra gemensamma utmaningar brutalt uppenbart. Föreningens samlade kunskaper om lösningar, processer och teknologier inom området vattenbehandling är och kommer vara mycket vital.