Anna Dahlman-Petri, Expert och senior utredare Vatten hos WSP, är ny ledamot i Vattenindustrins styrelse. Vi ställde några frågor till Anna om hur hon ser på sin roll i styrelsen och vad hon brinner mest för inom vatten.

– Vi är medlemmar för det här är vår möjlighet att bidra och bli en starkare röst tillsammans som leverantör av tjänster inom Vattenindustrin. Vi får mycket tillbaka i form av insikter och kontakter, säger Anna om medlemskapet i Vattenindustrin.

Anna har varit engagerad som ordförande för Fokusgrupp Klimatneutral VA inom Vattenindustrin tidigare. Som styrelseledamot kan hon nu ytterligare bidra:

– Jag vill bidra med min förmåga och mitt kontaktnät för att bereda och sprida våra viktiga frågor i föreningen och till våra intressenter. Styrelsearbetet ser jag som en möjlighet att påverka så vi blir relevanta för medlemmarna och som samtalspartner med andra organisationer som vi kan  dela våra budskap med.

Vad anser du vara Vattenindustrin viktigaste uppdrag?

– Föreningen ska vara en mötesplats för medlemmarna att bli starkare i sin röst än var och en för sig i för att ge tyngd i just affärsklimat i branschen, samlad kunskap och sprida budskap om hur viktig och rolig den är att arbeta i.

Vilka frågor brinner du extra för?

– Jag brinner lite extra för vår kunds kund, de vill säga alla vi som använder vattentjänster. Kan vi som leverantörer visa på lösningar och samarbete för en effektiv leverans då ger vi ”pang för pengarna”.

Anna ser ljust på framtiden för Vattenindustrin och branschen i stort:

– Framtiden är ljus och vi är medskapare. Jag ser framför mig att vi blir fler och hittar nya former för hela branschens leverantörer. Vatten är livet!