Ulrika Nordeborg, Purac, valdes som styrelseledamot i Vattenindustrin vid vårmötet den 7 april, 2022. Vi hälsar Ulrika varmt välkommen till styrelsen och passade på att ställa henne några frågor.

Varför är Purac medlemmar i Vattenindustrin?

– Jag anser det viktigt att försöka bidra till en utveckling i branschen och det mest kraftfulla sättet att göra detta på är genom strategiska samarbeten med branschkollegor.

Vad anser du vara föreningens viktigaste uppdrag?
– Att stärka branschens konkurrenskraft som helhet.

Vilka frågor brinner du extra för?
– Att hitta gemensamma, jämförbara modeller för vårt hållbarhetsarbete och en ständigt levande dialog med Svenskt Vatten för standardiserade och mer balanserade avtalsformer mellan parterna.

Vad vill du bidra med till föreningens styrelse?
– Jag har arbetat inom byggentreprenörs- och konsultbranschen innan jag vid årsskiftet började min bana inom vattenindustrin. Jag hoppas därmed kunna bidra med ett helhetsperspektiv som komplement till kollegor med djup och långvarig branschkunskap.

Hur ser du på föreningens framtid?

– Jag är väldigt positiv. Vattenindustrin är ett viktigt komplement till andra branschorganisationer och det finns väldigt många frågor som vi behöver samarbeta kring. Den globala kris vi fått pga kriget i Ukraina i kombination med Covid är väldigt utmanande på många sätt. Samtidigt kvarstår Sveriges stora behov av att både underhålla, renovera och bygga ut den samhällskritiska vatten- och avloppsförsörjningen. 
För att klara detta krävs dialog, transparens och samarbeten mellan branschaktörerna på en ny, högre nivå än vi någonsin tidigare haft behov av.
 Här fyller Vattenindustrin en väldigt viktig funktion.

Purac är ledande inom behandling av avloppsvatten, processvatten och dricksvatten samt inom innovativ behandling av biologiskt avfall.