Den 18-19 november hölls Vattenindustrins höstmöte 2021, ett möte där fokusfrågor för 2022 och det viktiga och värdefulla arbetet inom de olika fokusgrupperna stod i centrum. Medlemmarna hälsades varmt välkomna till ett fysiskt möte med en påminnelse om att mingla med avstånd och det var extra kul och gav värdefulla synergier att ses igen.

Höstmötet innehöll ett extra årsmöte där Joachim Jämttjärn, generalsekreterare, gick igenom vad som föranlett förändringen gällande vad som är förenings- respektive serviceverksamhet, budget samt medlemsavgift för 2022. Från och med nästa år får Vattenindustrin ett eget organisationsnummer, men fortsätter att ha sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper som tidigare.

Verksamhetsplanen för 2022 presenterades och slogs fast. Här återfinns en tydlig fokus på arbetsmöten i de olika fokusgrupperna (tidigare arbetsgrupper) i de frågor som identifierats som viktiga för året. 2022 års stora satsning blir Vattenindustrins Forum i november där föreningen står som värd för en ny form av mötesplats vilket branschen så väl behöver. Föreningen avser också satsa mer på nätverksträffar för att engagera fler bland medlemmarnas anställda, men även locka externa parter att delta i diskussioner av viktiga fokusfrågor som berör just dem.

Efter en lunch som bjöd på möjligheten att samtala med branschkollegor inledde Per Dalhielm, VD, och Lovisa Gelotte, projektledare, från Svenskt Vatten med en presentation av deras satsning En Klimatneutral VA-bransch 2030 som genererade spännande diskussioner och där Vattenindustrin har mycket att erbjuda i form av expertis och produkter.

Nästa seminarium hölls av Erik Karlsson, enhetschef Stockholm Vatten och Avfall, som målade upp en spännande bild av vårt avloppsystem i historien och fram till idag. Erik väckte frågor om utmaningarna vi står inför och vilka lärdomar vi kan ta med oss från hur staden utvecklats de senaste hundra åren. Anpassningen till ett förändrat klimat ser han som en central fråga att ta höjd och planera för. Erik menade även att en central utmaning framöver är personella resurser och behovet av ny kompetens.

Sist ut var Andreas Thunberg, VD, Käppalaförbundet, som delade med sig av sin vision och vilka utmaningar de står inför på längre sikt. Han berättade om anläggningar med hög prestanda och resurseffektivitet tack vare rätt investeringar, om hur han navigerar i en komplex omvärld med gränsvärden att förhålla sig till, målet att nå klimatneutralitet och lagstiftning med goda intentioner, men som även kan hämma tillväxten.

Höstmötets första dag avslutades med ett härligt mingel, god mat och spännande samtal.

Dag två ägnades åt det viktiga arbetet i de olika fokusgrupperna där prioriteringar och en arbetsplan för kommande år sattes utifrån den så kallade MuSCoW-modellen. Vattenindustrin har ett spännande verksamhetsår framför sig där namnet Vattenindustrin ska sättas på vatten-kartan och det viktiga arbetet i fokusgrupperna förtydligas för att nå nya engagerade medlemmar.

Stort tack för ett givande möte!