Varför genomför vi namnbytet?

Vi vill ha ett namn som beskriver vilka vi är: en branschförening för alla verksamma inom vattenindustrin. Varim var en förkortning för Vattenreningsindustrins mötesplats och har funnits med i över 50 år. Det var dags för en förnyelse.

Vad vill vi signalera med det nya namnet?

Vi vill signalera att vi är en branschförening för hela vattenindustrin. Ett medlemskap hos oss ska kännas som en självklarhet för alla som arbetar med vatten och avloppsförsörjning. Vi vill även att beslutsfattare ska se oss som en given part att rådfråga och låta vara remissinstans i frågor som rör vattenindustrin. Flera av våra medlemmar är dessutom internationella och driver själva forskning och teknikutveckling vilket är kunskap och erfarenheter vi vill att fler ska kunna ta del av.

Vad hoppas vi att namnbytet och övriga förändringar ska innebära?

Vi hoppas att fler företag ska få upp ögonen för oss och därmed insikt i att en stark branschföreningen som kan interagera med Svenskt Vatten och beslutsfattare behövs. Vi vill också att det blir tydligt att vi är en källa till kunskap och en mötesplats för hela vattenindustrin. Förhoppningsvis genererar det på sikt fler medlemmar vilket gör att vi får större muskler att göra bra saker, för teknikutveckling, för affärsklimatet och för vårt vatten.

Vilka frågor är viktiga för Vattenreningsindustrin att driva?

Vi har fullt fokus på att växa som organisation med målsättningen att ett medlemskap hos oss ska vara en självklarhet för alla inom vatten- och avloppsindustrin. Det händer mycket inom branschen och vi vill underlätta för våra medlemmar att anpassa sig till marknaden. Som branschorganisation vill vi agera språkrör för våra medlemmar och remissinstans vid politiska beslut. Beslutsfattare behöver input från utförare och leverantörer och flera av våra medlemmar verkar internationellt och bedriver både forskning och teknikutveckling.

Vi står inför enorma investeringar som drivs dels av trenderna, dels av forskning och ny lagstiftning. Det innebär nya frågeställningar i vilka vi tror att våra medlemmar kan bidra och underlätta. Det kan vara allt ifrån goda exempel på upphandling av VA-projekt till att vi skapar ett digitalt bibliotek med webbaserade utbildningar inom ämnen som exempelvis läkemedelsrening.

Därtill upplever vår bransch en enorm kompetensbrist – vi behöver bli fler – och vi tror att vi kan bidra genom att engagera yngre talanger och visa vilken fantastiskt spännande bransch vi verkar i med full fokus på hållbarhet och resiliens. Här kommer dessutom digitalisering, automatisering, AI och maskininlärning förändra branschen.

Varför bör man vara medlem hos Vattenindustrin?

Det är svårt att påverka en bransch som enskilt företag men tillsammans kan vi göra skillnad. Medlemmarna i Vattenindustrin skapar ett forum för påverkan men också en mötesplats för utbyte av erfarenheter och kunskap. Vår bransch utvecklas snabbt, nya rön, nya krav och nya arbetssätt. Därför arrangerar vi även utbildningar och webbinarier för att bredda och utveckla våra medlemmar.

Hur ser vi på Vattenreningsindustrins roll i VA-Sverige?

Vi har en viktig roll i VA-Sverige även om vi idag är en relativt liten branschorganisation. Målsättningen är att växa för att kunna påverka ännu mer men redan idag har vi otroligt mycket kunskap och erfarenheter som vi vill ska komma hela branschen till gagn. Vi är både en mötesplats för nätverkande och erfarenhetsutbyten men också ett forum för kompetensutveckling och påverkansarbete. I takt med att vi blir fler medlemmar kan vi påverka ännu mer och fortsätta utveckla branschen för framtidens bästa.

”Genom namnbytet vill vi förtydliga vilka vi är och vad vi står för. Det finns ett stort behov av en stark branschorganisation och det ska bli lättare att hitta oss.”

Anette Seger – Ordförande Vattenindustrin

”Nu har vi ett namn som talar för sig självt. Vattenindustrin behöver ingen ytterligare förklaring och det känns väldigt bra.”

Göran Arnkil – Ledamot Vattenindustrin