Jenny Riit, Xylem, valdes som styrelseledamot i Vattenindustrin vid vårmötet den 7 april, 2022. Vi hälsar Jenny varmt välkommen till styrelsen och passade på att ställa henne några frågor.

Varför är Xylem medlemmar i Vattenindustrin?
– Jag tycker att Vattenindustrin utgör en viktig roll som samlingspunkt för frågor som rör vatten, ett livsviktigt kretslopp för samhället som många aktörer på marknaden drar sitt strå till stacken för att kunna bibehålla och vidareutveckla. Detta vill jag försöka bidra till på ett konkret sätt samt lära mig av!

Vad anser du vara föreningens viktigaste uppdrag?
– Kompetenshöjning, att attrahera fler människor att vilja arbeta med vattenfrågor och kanske även hur vi kan ta in och lära av andra branscher, framförallt när det gäller utmaningar såsom ökad IT-säkerhet och digitalisering.

Vilka frågor brinner du extra för?
– Jag brinner personligen just för frågan om hur man på bästa sätt gör vattenindustrin till ett attraktivt yrkesval. Jag är själv Miljö- och vattentekniker i botten och var med när utbildningen var hyffsat nystartad. Det har alltid känts viktigt och centralt att vara en god ambassadör för yrkesinriktningen och branschen. En annan fråga som intresserar mig lite extra är hur vi kan finna effektivare samarbetsformer och informationsflöden med syfte att uppnå mer holistiska lösningar på framtidens stora utmaningar gällande Sveriges vatten.

Vad vill du bidra med till föreningens styrelse?
– Med lång erfarenhet inom energieffektiv biologisk rening hoppas jag såklart kunna bidra och göra en insats just där. I övrigt ser jag fram emot att jobba vidare med hur vi uppmärksammar vattenfrågor och ökar intresset och förståelsen för branschen i framtiden. Jag tycker Vattenindustrin gör ett imponerande arbete inom detta och jag är glad att få möjligheten att vara med!

Hur ser du på föreningens framtid?
– Jag tror på att fortsätta vara en naturlig speaking partner för viktiga vattenfrågor som berör och påverkar många och vidareutveckla det genom att ta initiativet till nätverkande, driva viktiga frågor och engagera rätt aktörer.

Xylem är ett globalt ledande företag inom vattenteknik som arbetar för att lösa den viktiga vattenfrågan genom att skapa innovativa och smarta tekniklösningar.