Bo Tiderman, Airwatergreen, valdes som styrelseledamot i Vattenindustrin vid vårmötet den 7 april, 2022. Vi hälsar Bo varmt välkommen till styrelsen och passade på att ställa honom några frågor.

Varför är Airwatergreen medlemmar i Vattenindustrin?
– Airwatergreen är medlemmar i Vattenindustrin sedan flera år. Vatten och Avlopp är idag vårt största marknadssegment med ett stort antal installationer runt om i Sverige. Vattenindustrin ger oss ovärderliga kontakter och insikter i vad som sker inom detta kundsegment men även möjligheten att påverka hur denna industri utvecklas. Tillsammans kan vi driva frågor som hade varit omöjliga att driva som ensamt bolag.

Vad vill du bidra med till föreningens styrelse?
– Jag som VD för ett mindre produktbolag ser det som naturligt att fokusera just på frågor som är viktiga för oss produktbolag. Jag har alltid jobbat nära kunderna i roller som produktchef, VD och marknadschef, så mötet med kunden är viktigt för mig. Hur vi kan möta våra kunder på ett bra sätt. Försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster inom B2B tycker jag skall ske i ett bra samspel och på mötesplatser som känns relevanta för både oss leverantörer och kunderna.

Vad anser du vara föreningens viktigaste uppdrag?
– Jag ser att Vattenindustrin har en viktig roll att spela i detta. Att skapa bra mötesplatser som gör att både leverantörer och våra kunder kan utvecklas på ett bra sätt. Det är samhällsviktiga funktioner som vi jobbar med där traditionell teknologi och innovationer kan komma oss alla till nytta genom ett bra samarbete!

Airwatergreen är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. De utvecklar och tillverkar produkter som avlägsnar fukt och lukt på ett effektivt sätt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i.