Mötesplats Vatten arrangerades för första gången i oktober 2023 på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg. Under tre dagar deltog stora delar av vatten och VA-branschen och besökarna kunde ta del av fokusområden som vattenförsörjning, underhållsskuld, innovation, säkerhet och hållbarhet. Nästa år återkommer Mötesplats Vatten och genomförs då 21–23 oktober 2025.

Under det första genomförandet hade Mötesplats Vatten, som arrangeras gemensamt av Vattenindustrin och Svenska Mässan, en slutsåld utställning med 232 utställare. Antalet besök uppgick till närmare 6 000 och på plats fanns ett fullmatat scenprogram och en högaktuell konferens att ta del av.

– Vi vill skapa den bästa mötesplatsen för hela VA-branschen där Vattenindustrin tar ett ansvar i en förbättrad dialog för ökad förståelse, bättre kompetensutnyttjande men också för att attrahera fler till branschen som är direkt bärande för Sveriges framtid, säger Anette Seger.

Till 2045 behöver 560 miljarder investeras inom vatten och avlopp, och behoven har aldrig varit så akuta som nu. Vattenfrågorna sträcker sig från hälsa och välmående till rikssäkerhet, resiliens, klimatförändringar och konkurrenskraft. Vatteninfrastrukturen är också kritisk för det svenska civilförsvaret.

Utöver en stor underhållsskuld, nya hållbarhetskrav och en vattenberoende industrisektor så skiljer sig utmaningar och prioriteringar mellan större och mindre kommuner där man ska dela på de kostnader detta innebär. Det visade inte minst Novusrapporten Temperaturen på Vatten-Sverige som presenterades under Mötesplats Vatten2023.

Förra årets arrangemang fick positiv respons från såväl utställare som besökare och andra medverkande. Utvärdering visade att 98 procent hade ett gott intryck av Mötesplats Vatten och 94 procent planerar på att komma tillbaka. Nästa års genomförande planeras till 21–23 oktober 2025 på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg.

– Den här mötesplatsen är enormt viktig. Vi måste mötas och gemensamt diskutera och samverka kring de här brännande frågorna som resiliens och översvämningar. Det handlar om vår sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhet, säger Anette Seger.

Att Mötesplats Vatten arrangeras på just Svenska Mässan i Göteborg finns det starka skäl till. Svenska Mässan Stiftelse har i uppdrag att främja näringslivet. Svenska Mässan Gothia Towers har årligen runt två miljoner besökare och är en viktig mötesplats för en rad olika branscher och sektorer.

– Nya tankar idéer och lösningar har sett dagens ljus på våra mötesplatser där inte allra minst samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv är en viktig grund. Vår nya Mötesplats Vatten är ett utmärkt exempel på detta. Samhället har enorma utmaningar med kompetensförsörjning och infrastrukturen för vatten och VA är eftersläpande, på Mötesplats Vatten diskuteras lösningar och vägar framåt. Nu är vi stolta över att arrangemanget kommer tillbaka 2025, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers.

Om Vatten2025
Tillsammans med Vattenindustrin skapar Svenska Mässan en arena för framtidens vatten- och VA-bransch. Vatten2025 är med sin samlade kompetens och med målsättning 280 utställare Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp. På Vatten2025 samlas en unik blandning av aktörer inom alla segmentets delar; offentlig sektor, industri, drift och underhåll. Det skapar en möjlighet för medarbetare på alla nivåer att träffas, utbyta idéer och utveckla sin kunskap kring nya tekniska och digitala lösningar.

Läs mer på: motesplatsvatten.se

Om Vattenindustrin
Vattenindustrin är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat.

Läs mer på: vattenindustrin.se

Om Svenska Mässan
Svenska Mässan Gothia Towers är norra Europas största mötesplats för helhetsupplevelser med ett unikt läge mitt i evenemangsområdet i centrala Göteborg. Mötesplatsen grundades 1918 och arrangerar och driver idag mässor, möten, hotell, restauranger och spa. Varje år välkomnas två miljoner besökare från hela världen att mötas, äta och bo hos oss. Mötesplatsen ägs av Svenska Mässan Stiftelse, en ekonomiskt fristående stiftelse utan ägare och investerare med uppdrag att främja näringslivet.

Kontaktuppgifter
Anette Seger, ordförande Vattenindustrin
Ramboll Sverige
Tel: 010-615 63 29
anette.seger@ramboll.se

Annika Persson, affärsansvarig, Mötesplats Vatten, Svenska Mässan
Tel: 073-3818144
annika.persson@svenskamassan.se

Bild: Vatten2023 Fotograf: Tim Kristensson