Foto: Vatten2023/Natalie Greppi

Idag öppnar dörrarna till den nya mötesplatsen Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg. För första gången samlas hela branschen, beslutsfattare och akademin för att tillsammans diskutera nästa bubblande samhällsfråga: Den underjordiska utmaningen.

– Den svenska underhållsskulden är så stor, hållbarhetsfrågorna så många och säkerhetsläget så akut att nu vill vi samla hela branschen kring vattenförsörjningen, säger Annika Perssonaffärsansvarig på Vatten2023.
– Det har länge funnits ett behov av en bredare mötesplats och nu är den äntligen här!

Det var gott om människor på plats utanför Svenska Mässan i Göteborg när dörrarna slogs upp för Vatten2023. Vatten2023 pågår 24 till 26 oktober. Under de tre dagarna kommer politiker, tjänstemän, entreprenörer, akademiker och studenter att träffas och diskutera hur det svenska samhällets vattenförsörjning ska kunna fortsätta att vara en robust tillgång, snarare än en svajig risk. För riskerna finns och de är stora om tillgången till rent vatten bara tas för given.

Under invigningen efterfrågade såväl branschrepresentanter som riksdagspolitiker bredare samverkan och att långsiktiga strategier behöver inkludera och planeras med fler infrastrukturslag för att nå framgångsrika lösningar.

– Många gånger tar vi saker och ting för givet. För oss som lever nu har det alltid fungerat att stoppa in en kontakt i väggen eller att vrida på vattenkranen, säger Catharina Elmsäter-Svärdvd för Byggföretagen.

Men sanningen är att det inte är så enkelt längre, för den svenska vatteninfrastrukturen står inför en gigantisk underhållsskuld.

– Har vi inte fungerande vägar, elnät eller vattenförsörjning är risken att samhällsfunktioner inte kommer att fungera, samtidigt som det inte heller stärker industrins konkurrenskraft, påpekar Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen.

– Vi har en gigantisk underhållsskuld och investeringsskuld i Sverige just nu, på alla områden, och vattenförsörjningen riskerar att bli nästa stora infrastrukturkris. Samtidigt har vi en enormt kompetent och konkurrenskraftig industri som har mängder med lösningar. Vi har det tekniska kunnandet och vi ska fortsätta att utveckla både det, den forskning som pågår och de samarbeten och de innovationer det leder till.

På Vatten2023 kommer problemen med vatteninfrastrukturen att adresseras på flera fronter: på konferensen, på scener, på utställningsgolvet och inte minst på Vattenverkstan, en plats där besökare kan känna, klämma och testa på olika innovationer.

– Vattenindustrin har jobbat i många år med att få till den här mötesplatsen, säger Anette Seger, ordförande för Vattenindustrin.

– Det här är ingen vanlig mässa utan en mötesplats där vi vill att problemägare ska möta problemlösare. Jag är jätteglad att se att vi har fått hit politiker för vi vill se ägare, tillsynsmyndigheter och utförare som tillsammans ska lösa de problem vi står inför. Det som är viktigt för en mötesplats är just magin som sker när vi möts och får varandras perspektiv och kan hjälpas åt.

Och Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten, menar att den gemensamma insatsen, innovationsförmågan och viljan att ta tag i problemen kan leda till något positivt.

– Ska vi få en acceptans hos allmänheten och hos politiker om att det behövs investeringar i vatteninfrastrukturen måste vi ha en positiv berättelse om varför. Vi behöver berätta vilka värden det kan skapa för samhället, och om vi faktiskt lyckas rusta upp vårt VA-nät, då kan vi skapa ett samhälle som är robust och som kan stå emot klimatförändringar. Vi kan skapa bättre förutsättningar för den gröna omställningen och för industrietableringar. Den typen av berättelser behövs för att alla ska inse vad vi måste göra.

Läs mer & bilder >>