Välkommen till ett gemensamt lunchwebbinarium för Vattenindustrin och Swepumps medlemmar om implementeringen av dricksvattendirektivet i svensk rätt. Dricksvattendirektivet reglerar de krav som ställs på vatten som ska användas som dricksvatten. 

Det nya direktivet skiljer sig från det tidigare direktivet, bland annat genom att det ställer krav på att det ska införas en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar alla led i dricksvattenkedjan. Nytt är också att direktivet reglerar material som kommer i kontakt med dricksvatten och kräver åtgärder mot vattenläckage.

Datum & tid: 4 juni, kl. 11.00-11.45

Föredragshållare: Madeleine Hjortsberg, utredare, Boverket

Välkommen med din anmälan!
Anmälan till webbinariet >>