Den 22 mars infaller Världsvattendagen som instiftats av FN år 1993 för att lyfta fram vattenfrågor. Årets tema, som tas fram av UN Water, är grundvatten – en osynlig resurs som vi aldrig får ta för given. Vattenindustrins medlemmar bidrar till säkert grundvatten varje dag.

Årets tema tas fram av UN Water och i samband med Vattendagen släpps rapporten The UN World Water Development Report 2022 “Groundwater – making the invisible visible”.

Om bakgrunden kring årets tema kommenterar UN Water:
”Grundvatten är osynligt, men dess påverkan är synlig överallt. Utom synhåll, under våra fötter, är grundvattnet en gömd skatt som berikar våra liv. Nästan allt flytande sötvatten i världen är grundvatten. I takt med att klimatförändringarna blir värre kommer grundvattnet att bli mer och mer kritiskt. Vi måste arbeta tillsammans för att hållbart förvalta denna värdefulla resurs. Grundvatten kan vara osynligt, men det får inte vara ouppmärksammat.”

En central del av Världsvattendagen är att inspirera till åtgärder för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 och mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, senast år 2030.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion, liksom för industrier. Ändå lever en av tre personer världen över utan tillgång till grundläggande sanitet idag, vilket orsakar sjukdom och drabbar människor som lever i fattigdom extra hårt.

Under #WorldWaterDay kan engagerade privatpersoner, företag och organisationer dela sina initiativ kopplade till Världsvattendagen.

Läs mer:
World Water Day
Globala Målen – mål 6
UN Water: The UN World Water Development Report 2022 “Groundwater – making the invisible visible”