För att framtidssäkra Sveriges vatteninfrastruktur krävs omedelbara åtgärder. Vi måste samarbeta och innovativt hantera kunskapsdelning och kompetensutveckling inom VA-sektorn. För andra gången bjuder Vattenindustrin in till ett diskussionsforum, Vattenindustrin FORUM24, för att diskutera vattenbranschens framtid, digitalisering och kompetensbehov.

Det är kritiskt att vi idag fattar beslut som inte bara adresserar nuvarande behov, utan också förutser framtida utmaningar för en hållbar vatteninfrastruktur.

– Endast genom att förena expertis från konsulter, entreprenörer och produktleverantörer med övriga ansvariga i VA-Sverige kan vi effektivt samordna och klimatanpassa vår kritiska vatteninfrastruktur, hantera totalförsvarsfrågor samt implementera nya EU-direktiv. Tillsammans kan vi skapa resilienta och klimatanpassade samhällen, säger Anette Seger, ordförande Vattenindustrin om initiativet till Vattenindustrin FORUM24.

Under en heldag, den 19 november i år, samlas därför VA-branschen för att lyssna på inspel, diskussioner och bidra med sina respektive perspektiv till våra gemensamma utmaningar. Med en ökande befolkning och industriell tillväxt måste vi samverka och dela kunskap.

Tre teman för 24

En trygg vatten- och avloppsförsörjning, vatteninfrastrukturens digitalisering och frågan om kompetensförsörjning är centrala teman som kommer att utforskas vid det kommande FORUM24. Det förändrade säkerhetsläget innebär att det är viktigt att ha en plan för vatten i alla lägen.

Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter att förbättra vår vatteninfrastruktur, men det ställer också krav på ny och uppdaterad kompetens för att hantera framtidens teknologi.

– I ljuset av en pågående generationsväxling och en snabb teknologisk utveckling lägger Vattenindustrin stor vikt vid att öka branschens attraktivitet för den yngre generationen, säger Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare Vattenindustrin.

Vattenindustrin FORUM24 arrangeras på Posthuset i Stockholm den 19 november 2024. Detaljerat program släpps i vår.

Teman

  • En trygg vatten- och avloppsförsörjning
  • Vatteninfrastrukturens digitalisering
  • Kompetensförsörjning & kunskapsöverföring