Vattenindustrin bjuder idag, tisdagen den 29 november, för första gången in till ett nytt forum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus. Vattenindustrin FORUM22 fokuserar på inspel i tre för VA-branschen viktiga frågor; hur projekt som ska fungera länge bäst realiseras kopplat till det stora investeringsbehovet, hur vi som bransch kan bli klimatneutrala samt kompetensförsörjning.

I en komplex omvärld är det viktigt att fatta rätt beslut idag, vilket har blivit extra tydligt efter år med pandemi, störningar i det globala flödet av varor och krig på nära håll i Europa. Samtidigt får vi inte tappa fokus på mer långsiktiga mål som att bygga ett resilient Vattensverige, uppnå klimatmålen och säkerställa god kompetensförsörjning.

”Idag inleds Vattenindustrin FORUM22 där vi vill föra ett samtal om de nya förutsättningar som VA-branschen står inför. Behovet av investeringar är stort och samtidigt är utmaningarna många, däribland klimatförändringar, pågående förtätning av våra städer och kompetensbrist. Därtill ställer geopolitisk oro höga krav på tätare dialog och kunskapsdelning. Det är viktigt att hela branschen arbetar tillsammans för att lösa frågorna.”, säger Anette Seger, ordförande Vattenindustrin.

”Vi står inför stora investeringsbehov och utmaningar i branschen. Det innebär nya frågeställningar där vi som förening och våra medlemsföretag har mycket att bidra med, men också en del att lära och vi tror att samverkan i de stora frågorna är den bästa vägen framåt.”, säger Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare för Vattenindustrin.

Klockan 10.00 förklarar vi Vattenindustrin FORUM22 invigt, välkommen att fortsätta samtalet idag och efteråt med oss.

Om Vattenindustrin FORUM22

Vattenindustrin FORUM22 pågår tisdagen den 29 november kl 10.00-18.00 med efterföljande mingel och arrangeras av Vattenindustrin på Posthuset i Stockholm. De tre frågorna för dagen är:

  • Från budgetbeslut till rent vatten – att realisera projekt som ska finnas och fungera länge
  • Smarta steg till klimatneutralitet
  • Snubbeltråd till Vattenindustrin – ökad attraktivitet skapar ringar på vatten

Läs mer på Vattenindustrin.se/forum