Jesper Hess, Head of Sales, Kamstrup AB

Kamstrup är en ledande leverantör av intelligenta mätningslösningar och tjänster. Vattenindustrin tog en pratstund med Jesper Hess, Head of Sales, Kamstrup AB.

Berätta om Kamstrup!

”På Kamstrup brinner vi för data och intelligenta lösningar inom smart mätning. Varje dag arbetar ett dedikerat team av innovatörer och experter tillsammans för att kunna leverera det som våra kunder behöver för att lyckas hantera deras utmaningar inom vatten- och energiområdet. Vårt syfte är ’Vi säkerställer rent vatten och ren energi till ett maximalt antal människor’. Vår ambition är ’Vi revolutionerar leveransen av rent vatten och ren energi genom intelligens’ och Inspire – Lead – Deliver är våra värdeord. Kamstrup är ett danskt företag som grundades 1946 med medarbetare i över 20 länder runt om i världen och vi ägs av det danska energibolaget OK.”

Varför valde ni att bli medlemmar i Vattenindustrin?

”Vattenindustrins historik och nuvarande position i det svenska industriella landskapet inom vattenbehandling har varit, och är framträdande. Vattenindustrin har genom sin historia växt fram till att utgöra en rådgivande funktion i branschen, där den sammanslagna kompetensbredden inte går att hitta någon annanstans. Vi ser att nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte i detta skulle ge oss och medlemskamrater, ett värde där vi kan dela med oss av vår kunskap och erfarenhet för att bygga ett bättre framtida Vattensverige genom att införa ny och bättre teknik.”

Vad anser ni vara Vattenindustrins viktigaste uppdrag?

”Vattenindustrin i funktionen som en naturlig samverkanspart för Svensk Vatten. Fungera som en inkubator för våra gemensamma, nuvarande och framtida utmaningar att hantera vårt vatten som en ändlig resurs. Samverkan med Vattenindustrin ser vi som ett viktigt ansvar där vi i samarbetsformer kan träffa våra kommande arbetskamrater och skapa värde i och utanför Sverige.”

Vilka frågor brinner ni på ert företag extra mycket för?

”För Kamstrup är digitalisering mycket viktigt och står högst upp på vår agenda. Genom relevant och korrekt data från varje vattenförbrukare så hjälper våra lösningar anläggningsägaren med att presentera korrekt och detaljerat data som ett beslutsunderlag för avhjälpande, förbyggande och framtida åtgärder och investeringar. Detta skapar direkta värden med minskad vattenförlust för huvudmannen och effektivt resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan.”

Vad vill ni bidra med till Vattenindustrin?

”Som marknadsledande mätartillverkare, med patenterad lösning för läckagedetektering, tillsammans med marknadens bästa insamlingssystem och analysverktyg så kan vår erfarenhet inom effektivt nyttjande av data tillföra insikter och förståelse för vilka förebyggande och avhjälpande åtgärder som finns att tillgå. Vi kan också bidra med lång erfarenhet att hantera och lagra mätdata samt överföring till andra system för en effektiv drift och planering. Detta, inte minst, med tanken på vår höjda medvetenhet i värdet i data tillsammans med stramare lagstiftning.”

Något ytterligare du vill dela med dig av?

”Vi ser fram emot att träffa alla våra ’nya’ kamrater i Vattenindustrin. Några känner vi sedan tidigare och några blir helt nya bekantskaper, det gläder vi oss åt. Vi ser fram emot framtida arrangemang, såsom ’FORUM 22’, och vi deltar gärna i och engagerar oss för högkvalitativa branschspecifika mässor, det är denna bransch värd!”