Vattenindustrins årsmöte sker den 7 april på Teknikföretagen i Stockholm.

I samband med årsmötes träffas medlemmarna i fokusgrupperna och har arbetsmöten.
Boka datumet i din kalendrar.