Välkommen på vårmöte 2022 hos Vattenindustrins kansli,
Storgatan 5 i Stockholm, torsdagen den 7 april.


Block 1
10:00 Förmiddagskaffe och mingel
10:30 Årsmöte med val av styrelse och årsbokslut (enligt separat dagordning)
11:15  Introduktion till eftermiddagens grupparbeten
12:00 Gemensam lunch

Block 2 – alla anställda vid medlemsföretag välkomna!
13:00 Arbete i fokusgrupperna inför Forum 2022
15:00 Summering, redovisning och vägen framåt
15:45 Bensträckare och kaffe

Block 3 – externa gäster välkomna!
16:00 Välkommen till Vattenindustrin
16.20 Föreläsning:

Cyberhot och risker för kritisk infrastruktur (vattenindustrin)
– och vad man kan göra för att möta dessa hot och risker, Richard Oehme
Under 2000-talet har vårt samhälle och näringslivet digitaliserats och under de senaste åren har vi i princip blivit helt beroende av ständig och direkt access till olika digitala tjänster i en globalt uppkopplad värld. Denna utveckling är till stor nytta men med detta beroende kommer också ökade hot och risker för hela samhället och framför allt för kritisk infrastruktur såsom vattenindustrin. Att så är fallet står nu helt klart för alla i och med kriget i Ukraina och de cyberattacker som sker i landet och mot flera andra länder. I denna presentation sker en genomgång av digitala hot och risker men också ett antal handfasta råd om vad du som aktör i vattenindustrin kan göra för att skydda ditt företag. Richard Oehme är senior rådgivare på Knowit Cybersecurity & Law och ordförande i Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) Cyberförsvarsgrupp.

17:15 Mingel med dryck och tilltugg
19:00 Avslut

Osa här!

Varmt välkommen!